Suomen maakunnissa työskentelevien koulutustasojakauma sektoreittain ja toimialoittain yliopistotoiminnan näkökulmasta

Maakuntien vertailua kahtena ajankohtana käyttäen mittarina yliopistokoulutettujen osuutta maakunnissa työskentelevistä työllisistä.

Lähde

 • Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu, Koulutettu työvoima -tilastotietokanta (soveltaen)

Toimialaluokitus

 • TOL 2008

Koulutustasoluokitus

 • Vuonna 2010 opetushallinnon vuoden 2002 koulutusluokitus
 • Vuonna 2020 ja sen jälkeen kansallinen koulutusluokitus 2016

Yliopistotaso

 • Ylempi korkeakouluaste
 • Tutkijakoulutusaste

Amk-taso

 • Alempi korkeakouluaste

Ammattitaso

 • Toisen asteen ammatillinen koulutus
 • Opistoaste
 • Erikoisammattikoulutusaste
 • Alin korkea-aste

Lukio

 • Toisen asteen yleissivistävä koulutus

Muu

 • Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai tuntematon / ei tietoa
Suomen maakunnissa työskentelevien koulutustasojakauma sektoreittain ja toimialoittain yliopistotoiminnan näkökulmasta