Uusi julkaisu ylirajaisesta perhe-elämästä Pohjoismaissa

Julkaisu Family Life in Transition - Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries tarkastelee sitä, miten rajat vaikuttavat rodullistettujen vanhempien arkeen Pohjoismaiden muuttuvissa hyvinvointivaltioissa. Norjaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen sijoittuvissa tapaustutkimuksissa tarkastellaan sitä, miten perhe-elämää ja vanhemmuuden käytäntöjä neuvotellaan ja sovitetaan yhteen kansallisten, aineellisten, ideologisten, kulttuuristen, uskonnollisten ja moraalisten rajojen valossa. Tapaustutkimukset keskittyvät maahanmuuttajien, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja saamelaisten perhe-elämän käytäntöihin ja vanhemmuuteen. Kirjassa tarkastellaan yhtäältä tapoja, joilla hyvinvointivaltio ja sen palvelut rakentavat kunnioitettavan (respectable) vanhemmuuden rajoja ja toisaalta sitä, miten rodullistetut vanhemmat neuvottelevat näistä rajoista, järjestävät ylirajaista arkea ja toteuttavat arjen kansalaisuuttaan.

Kirjan ovat toimittaneet Johanna Hiitola Tampereen yliopistosta, Sabine Gruber Linköpingin yliopistosta, Marja Tiilikainen Siirtolaisuusinstituutista ja Kati Turtiainen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

Julkaisutilaisuuden sijaan teokselle luotiin verkkosivu, jossa on kirjan esittelyn lisäksi lyhyitä kirjoittajien pitämiä luentoja kirjan luvuista.