Työyhteisötaidot

Työyhteisötaidot korostuvat muutostilanteissa. Muutos voi olla yritysten ja organisaatioiden sisäistä, tai laajempaa, muuttuvia rakenteita koskevaa. Oli muutos suuri tai pieni, kaikille niille yhteistä on työyhteisötaitojen korostuminen. Muutosjohtamisen lisäksi tarvitaan työyhteisön kaikkien jäsenten henkilökohtaista panosta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.Ryhmatyo_web

 

Koulutus suunnitellaan tilaajan tarpeista lähtien. Käsiteltävät teemat ja koulutuksen laajuus räätälöidään tapauskohtaisesti tilaajalle sopivaksi.

 

Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Työyhteisöllinen osaaminen  – mitä meiltä odotetaan?
  • Jatkuvat muutostilanteet – sopeutumista ja selviytymiskeinoja
  • Erilaisuuden tunnistaminen – miksi kaikki eivät toimi kuin minä?
  • Sisäinen yrittäjyys – tavoitteena yrittäjämäinen toiminta
  • Yhteistyötaidot  – kaiken takana on toimiva vuorovaikutus

 

Esite tulostettavaksi (pdf)

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Paula Kivinen