Organisaatiokohtaiset tilauskoulutukset

Yritysten ja organisaatioiden tilauskoulutukset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Ota yhteyttä, keskustellaan lisää.

Kouluttajina käytämme aihepiiristä riippuen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston, Jyväskylän yliopiston tai yhteistyökumppaniemme asiantuntijoita.

Koulutusten laajuus vaihtelee muutaman tunnin mittaisista tilaisuuksista aina tutkintotavoitteisiin monivuotisiin koulutusohjelmiin saakka. Koulutusten hinta määräytyy aiheen ja laajuuden perusteella. Avustamme myös ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa organisaatiokohtaisille ohjelmille.

Esimerkkejä tilauskoulutuksista

 • Työyhteisötaidot
 • Muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta
 • Projektijohtaminen

 • Esimieskoulutukset
 • Vuorovaikutuskoulutukset
 • Tiimikoulutukset
 • Työhyvinvointiin liittyvät koulutukset
 • Arvioinnit ja selvitykset
  - hallitusarvioinnit
  - projektiarvioinnit
  - tarvekartoitukset
  - esiselvitykset

Tilauskoulutuksia koskevat tiedustelut
Koulutuspäällikkö Paula Kivinen

 

Vi erbjuder också skräddarskydd svenspråkig utbildning

Den handelsvetenskapliga utbildningen förverkligas i samarbete med Levón-institutet vid Vasa universitet. Vi planerar och förverkligar svenskspråkig utbildning tillsammans med företag och offentliga organisationer.

Vi kan t.ex. erbjuda följande utbildningar på svenska:

 • personalledarskap
 • förmansutbildning
 • arbetstrivsel
 • ekonomiförvaltning
 • utredningar och förfrågan