Projektijohtaminen

Kurssin tarkoituksena on parantaa projektityöskentelytaitoja ja -työmenetelmien käyttöä, nostaa projektisuunnitelmien sisällöllistä laatua ja ottaa projektin aikataulut, kustannukset ja riskit haltuun.

 

Teemat:

  • Projektiorganisaatio - roolit ja vastuut
  • Projektin suunnittelu, läpivienti ja ohjaus
  • Projektin aikaohjaus, riskienhallinta ja taloushallinto

 

Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena. Lähiopetuspäivien sisältöä räätälöidään tarvekartoituksen avulla osallistujien tarpeiden mukaisiksi.

 

Kohderyhmä

Projektipäälliköt, projektiryhmän jäsenet sekä muut projektinhallinnan keskeisistä kysymyksistä ja terminologiasta kiinnostuneet.

 

Toteutus

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä (á 7 h)

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tarja Peuranto