Uravalmennus - tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun

FootpathUravalmennusta toteutettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella vuosina 2013-2016. Ryhmiä oli yhteensä 42 ja osallistujia noin 400.  Asiakkaat koostuivat TE-toimiston palveluun ohjaamista työttömistä työnhakijoista.
Ennen Uravalmennusta Akateemisten urasuunnittelu - palvelu oli käynnissä yliopistokeskuksella nelisen vuotta.

TAVOITE

Valmennuksen tavoitteena on osallistujien työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen. Valmennus vahvistaa asiakkaiden työnhaku- ja työelämävalmiuksia sekä avustaa ja tukee työnhaussa. Valmennukseen osallistuville laaditaan toteuttamiskelpoinen urasuunnitelma.

KOHDERYHMÄ

Kohderyhmän muodostavat TE -toimiston valmennukseen ohjaamat työttömät työnhakijat.

Uravalmennus koostuu
seuraavista osioista

 • Perehtyminen työmarkkinoiden tilaan
 • Työelämätietous
 • Työelämätaidot
 • Urasuunnittelu
 • Osaamisen kartoittaminen, omat vahvuudet sekä kehittämisalueet
 • Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja työpaikoille
 • Sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Yrittäjyyteen valmentaminen
 • TE-hallinnon sähköiset palvelut
 • Työhön tutustuminen

TYÖSTENTELYTAVAT

 • Erilaiset ryhmä- ja pienryhmätyöskentelymuodot
 • Henkilökohtainen valmennus ja ohjaus
 • Etätyöskentely
 • Palvelukokonaisuus voi sisältää lyhyen työelämän tutustumisjakson

MISSÄ PALVELU TOTEUTETAAN?

Palvelun toteuttajana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Työskentely  tapahtuu yliopistokeskuksen tiloissa osoitteessa Talonpojankatu 2 B, Kokkola.

 

Yhteyshenkilö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa:

Paula Kivinen, koulutuspäällikkö