Akateemisten urasuunnittelu

Akateemisten urasuunnittelu-palvelu päättyi keväällä 2013. Palvelua toteutettiin vuosina 2009 - 2013 ja asiakkaita oli yhteensä 216. Asiakkaat muodostuivat TE-toimiston valitsemista korkeakoulututkinnon suorittaneista työnhakijoista ja koulutusta vastaamattomissa töissä olevista.

 

Urakartoitus
Työnetsijän palvelut

Tavoite
Tarjota urasuunnittelua sekä työnhakua tukevia palveluja akateemisille ja insinööreille. Kartoittaa konkreettisesti asiakkaan ammattitaito. Avustaa ja toimia tukena asiakkaan työnhaussa.

Kohderyhmä
Kohderyhmän muodostavat TE -toimiston valitsemat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät työnhakijat.

Palvelu koostuu seuraavista osioista:
Urakartoitus
- osaamis- ja ammattitaitokartoitus
Yksilöllinen uraohjaus
Työnetsijän palvelut
- työnhakuvalmennus
- työhaastatteluvalmennus

Työskentelytavat
Työskentelytavoissa pyritään monimuotoisuuteen. Palvelu sisältää yksilöllisten valmennustapaamisten lisäksi luentoja, harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä sekä työnantajatapaamisia. Lisäksi tarjotaan ryhmän koulutustaustan huomioivaa jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien esittelyä.

Missä?
Palvelun toteuttajana toimii Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Työskentely tapahtuu yliopistokeskuksen tiloissa osoitteessa Talonpojankatu 2B, Kokkola.

 

Palvelun yhteyshenkilö Kokkolan yliopistokeskuksessa:

Paula Kivinen, koulutuspäällikkö

Akateemisten urasuunnittelu - palvelua rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.