OK Työmarkkinoilla

Osaamistarpeesta kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla, moniammatillisesta ohjauspalvelusta koordinaatit urasuunnitteluun

Tavoitteet

  • Edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä
  • Tukea työllisyysasteen nostamista
  • Vastata osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä
OK Työmarkkinoilla

Toteutus

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa yksilön osaamistarve muutetaan koulutuksen kautta tekijän uudeksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Malli perustuu moniammatilliseen ohjauspalveluun ja työllistymisen tukemiseen koulutuksen avulla.

Toimintamalli rakentuu hankkeessa kehitettävän, moniammatillisena yhteistyönä toteutettavan, ohjaus- ja koulutusprosessin myötä. Prosessi alkaa osaamiskartoituksella ja tähtää työllistymiseen työelämäyhteistyössä. Osaamiskartoituksen pohjalta luodaan kehittymissuunnitelma, jossa huomioidaan osaamisen tunnistamisen lisäksi uraohjaus sekä työllistymistä tukeva koulutus.

Osana  OK Työmarkkinoilla -hanketta ja kuntakokeilua toteutettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämänä taloussosiaalityön täydennyskoulutuskokonaisuus.

Toiminta-alue

Hankkeen toiminta ulottuu kolmen maakunnan alueelle: Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.

Toimenpiteet toteutetaan Kokkolan ja Seinäjoen/Ilmajoen kuntakokeilujen, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Vaasan yliopiston yhteistyönä. Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään ELY-keskusten ja TE-palvelujen kanssa.

Kohderyhmä

Pääkohderyhmän muodostavat kuntakokeilujen asiakasryhmät - työtä vailla olevat, jotka voidaan työllistää lyhyellä muuntokoulutuksella tai osaamisen uudistamisella. Keskeisin asiakasryhmä nopean työllistymisen näkökulmasta ovat alle 30-vuotiaat korkeakoulutetut, jotka yhden tutkinnonosan tai koulutusmoduulin avulla vahvistavat työllistettävyyttään, esimerkiksi jollakin muulla alalla.

Kohderyhmää ovat myös hanke- ja yhteistyötoimijoiden henkilöstö, joka osallistuu ohjausprosessin kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä hankehenkilöstön kanssa.

Toteutusaika

1.9.2020-31.10.2022.

Toteuttajat ja rahoitus

Hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana toimii Vaasan yliopisto. Osatoteuttajina ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus - erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Kokonaisbudjetti on 555 556 €, josta avustuksen osuus on 500 000 € ja toteuttajien osuus 55 556 €.

Lisätietoja