Taloussosiaalityön täydennyskoulutus

Taloussosiaalityön täydennyskoulutus vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamista taloussosiaalityössä ja lisää aiheen tunnettavuutta alueella. Hae nyt maksuttomaan täydennyskoulutukseen! Koulutus on OK Työmarkkinoilla -hankkeen järjestämä ja osa kuntakokeilua.

Sosiaalialan ja lähialojen ammattilaiset – opi taloussosiaalityöstä!

 • Haku on päättynyt. .

 

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on ajankohtaista tietoa taloussosiaalityöstä ja käsitys toimeentulo-ongelmien vaikutuksesta hyvinvointiin, palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen.

Osallistujalla on valmiuksia ottaa käyttöön työvälineitä, joilla tukea huono-osaisten sekä taloudellisesti heikkoon tai haavoittuvaan asemaan joutuneiden ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista voimaantumista.

Talousasiat ovat sosiaalityön ydintä, ihan perussyy siihen miksi sosiaalityötä tarvitaan.

–Taloussosiaalityö täydentää sosiaalialan työpakkia: yliopistonopettaja Sirpa Karjalainen ja lehtori Anu Aalto

Kenelle

Täydennyskoulutus on tarkoitettu:

 • työttömille korkeakoulutetuille, jotka asuvat tai työskentelevät OK Työmarkkinoilla -hankkeen toiminta-alueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
 • korkeakoulutetuille sosiaalialan ja lähialojen ammattilaisille, joiden työnkuvaan teema liittyy ja jotka asuvat tai työskentelevät OK Työmarkkinoilla -hankkeen toiminta-alueella (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)

Sisältö

 • Taloussosiaalityön osaaminen ja kehittämisen tasot
 • Taloussosiaalityön orientaatio; peruskäsitteet ja mekanismit
 • Lapsiperheiden taloussosiaalityö
 • Taloussosiaalityön psykososiaalinen ote ja taloudellisen tuen välineet asiakastyössä
 • Ammatillinen osaaminen ja verkostotyön kehittäminen & talousneuvola vaikuttavuus
 • Talous- ja velkaneuvonnan välineitä asiakastyön tueksi
 • Talousneuvola toimintamallina
 • Taloussosiaalityön työkalupakki – menetelmiä yksilötyön ja ryhmämuotoisen työn tueksi
 • Välineet ja keinot puheeksi oton tueksi
 • Rakenteellinen sosiaalityö näkökulmana taloussosiaalityöhön
 • Ajankohtaisia näkymiä taloussosiaalityön valtakunnalliseen kehittämiseen

Muutokset mahdollisia.

Toteutus ja aikataulu

 • Täydennyskoulutus koostuu verkko-opetuksesta, joka sisältää webinaareja (kuusi verkko-opiskeluiltapäivää + 1 verkossa kokoontuva ohjauskahvila), pienryhmäkeskusteluja (Moodlessa), erilaisia verkkomateriaaleja ja kirjallisuutta opiskelun tukena.
 • Verkko-opetuksen lisäksi suoritetaan parityöskentelynä kehittämistehtävä.
 • Luennoille ja keskusteluun osallistutaan ensisijaisesti reaaliajassa, mutta ne on myös mahdollista katsoa jälkikäteen (tästä sovitaan erikseen luentokohtaisesti).
 • Taloussosiaalityön täydennyskoulutus on 10 opintopisteen laajuinen, ja koulutuskielenä on suomi.
 • Koulutus toteutetaan monitoimijaisen yhteistyöverkoston avulla.

Webinaarien aikataulu: 6 webinaaria ja 1 ohjauskahvila

 • 8.9.2022 kello 13–16, aloitus
  Koulutukseen liittyvät käytännön asiat ja järjestelyt (Mari Harald ja Sirpa Karjalainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
  Taloussosiaalityön osaaminen ja kehittämisen tasot sekä taloussosiaalityön työkalupakki yksilötyön ja ryhmämuotoisen työn tueksi (Yliopistonopettaja YTL Sirpa Karjalainen Jyväskylän yliopisto / KYC)
 • 27.9.2022, kello 13–16
  Taloussosiaalityön orientaatio; peruskäsitteet ja mekanismit (Yliopistonlehtori YTT Katri Viitasalo Helsingin yliopisto)
  Taloussosiaalityön psykososiaalinen ote ja taloudellisen tuen välineet asiakastyössä (Sosiaalityöntekijä / projektitutkija YTM Kirsi Niukko Jyväskylän yliopisto / KYC)
 • 6.10.2022 ohjauskahvila kello 14–16 (Yliopistonopettaja YTL Sirpa Karjalainen Jyväskylän yliopisto / KYC)
  Kehittämistehtävien ohjaus
 • 27.10.2022 kello 13–16
  Ammatillinen osaaminen ja verkostotyön kehittäminen sekä ajatuksia taloussosiaalityön vaikuttavuudesta. (Lehtori / kehittämispäällikkö (SEAMK) & projektitutkija Anu Aalto Jyväskylän yliopisto / KYC)
  Talous- ja velkaneuvonnan välineitä asiakastyön tueksi (Asiantuntija Elisa Schroderus, Talousosaaminen, ennakoivatalousneuvonta ja talous- ja velkaneuvonta, Oikeusministeriö)
 • 10.11.2022 kello 13–16
  Välineet ja keinot puheeksi oton tueksi (Kehittämiskoordinaattori Maria Rumpunen Takuusäätiö)
  Taloussosiaalityö lapsiperheiden kanssa (Projektitutkija ja tutkijasosiaalityöntekijä, Meri Moisio, Turun yliopisto)
 • 24.11.2022 kello 13–16
  Ajankohtaisia näkymiä taloussosiaalityön valtakunnalliseen kehittämiseen (Erityisasiantuntija Ritva Liukonen, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL)
  Ekososiaalinen taloussosiaalityö (Projektiasiantuntija Venla Toivonen, Takuusäätiö)
 • 8.12.2022 kello 11.30–16 päätösseminaari
  Opiskelijat esittelevät kehittämistehtäviään

Hakeminen

 • Haku päättyi 5.6.2022.
 • Valintakriteereissä painotetaan erityisesti koulutus- ja työtaustan soveltuvuutta.
 • Työtön työnhakija: neuvottele TE-palveluiden/kuntakokeiluohjaajasi kanssa opiskelusuunnitelmistasi ennen opiskelijaksi hakemista!
 • Koulutukseen valitaan enimmillään 22 osallistujaa.
 • Hakijoille ilmoitetaan sähköpostilla koulutukseen valinnasta kesäkuun loppuun mennessä.
 • Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Sirpa Karjalainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

OK Työmarkkinoilla -hankkeessa ovat mukana Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus - erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. 

logot.png