Business expert – Liiketoimintaosaamisen etäkoulutus 8 op

Opiskele käytännönläheiset liiketoimintaosaamisen opinnot syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023. Etänä järjestettävästä Business expert -koulutuksesta saat kattavasti tietotaitoja, jotka valmistavat sinua työelämään ja jatko-opintoihin. Koulutus sopii kaikille koulutustaustasta riippumatta, erityisesti jos olet nuori aikuinen ja työtön työnhakija.

Liiketoimintaosaamista kaikille Kokkolan alueen nuorille aikuisille.jpg

Ilmoittautuminen

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kysy lisää:

Maijastiina Jokitalo, Vaasan yliopisto
maijastiina.jokitalo@uvaasaexed.fi, puh. 044 024 4493

Eeva Kuorikoski, Vaasan yliopisto
eeva.kuorikoski@uvaasaexed.fi, puh. 050 516 2944

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • Kehityt kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen ymmärtäjäksi, koulutustaustastasi riippumatta
 • Parannat omaa osaamistasi ja lisäät kilpailukykyäsi työmarkkinoilla
 • Ymmärrät niitä keinoja, joilla luodaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus ja rakennetaan asiakasarvoa
 • Hallitset käytännössä, mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Kehität työyhteisötaitojen hallintaa ja seurantaa
 • Laajennat ja syvennät omaa osaamistasi kuluttamisen muutoksesta ja tulevaisuuden kuluttamisen trendeistä
 • Saat kattavan käsityksen talouden tärkeistä luvuista ja niiden merkityksestä liiketoiminnan ohjaajina
 • Saat tiedot ja taidot niin markkinoinnin, talousohjauksen, työhyvinvoinnin kuin talousoikeuden saralta
 • Luot kokonaisvaltaista ymmärrystä nykyaikaisen palveluliiketoiminnan alalta

Koulutuksen osallistujalla voi olla esim. tekniikan alan, sosiaali- ja terveysalan, kaupan alan, kulttuurialan, humanistisen alan tai minkä muun alan koulutustausta tahansa. Opinnot ja tehtävät räätälöidään vastaamaan jokaisen tarpeita.

Kenelle koulutus soveltuu?

 • Liiketoimintakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittyä ja päivittää oman liiketoimintaosaamisen vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita.
 • Olet kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja päivittämään omia taitojasi.
 • Koulutustaustasi voi olla mikä vain. Koulutus on rakennettu niin, että se täydentää kaikenlaisista koulutustaustoista tulevien osaamista.
 • Koulutuksen osallistujalla voi olla esim. tekniikan alan, sosiaali- ja terveysalan, kaupan alan, kulttuurialan, humanistisen alan tai minkä muun alan koulutustausta tahansa. Opinnot ja tehtävät räätälöidään vastaamaan jokaisen tarpeita.
 • Liiketoimintaosaamisen koulutus valmistaa sinua työelämään, ja koulutus on hyödyllinen, vaikka et vielä tietäisikään, mille alalle tulet työllistymään.

Mitä koulutukseen sisältyy?

 • laadukkaat ja käytännönläheiset koulutuspäivät
 • 5 eri teemaa liittyen liiketoimintaosaamiseen
 • lista ajankohtaisesta kirjallisesta materiaalista jokaisessa teemassa
 • henkilökohtainen alkuhaastattelu osallistujan tavoitteista ja tehtävien räätälöiminen osallistujan tarpeeseen
 • henkilökohtainen tuki koko koulutuksen ajan
 • kirjallinen palaute kouluttajalta
 • sähköisen Moodle-oppimisalustan käyttö
 • Vaasan yliopiston Levón-instituutin virallinen todistus suoritetusta liiketoimintaosaamisen koulutuksesta

 

logot-rykelmä-8cm.png

Toteutusaika
29.9.2022–9.2.2023, yhteensä 6 päivää
Paikka
Verkossa etäkoulutuksena
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan  työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille ja työttömille työnhakijoille koulutustaustasta riippumatta
Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujille maksuton
Toteuttaja
Koulutus on OK Työmarkkinoilla -hankkeen ja Vaasan yliopiston järjestämä

YLIOPISTO_SYKSY_2019_156.jpg

Koulutuspäivät

 • to 29.9.2022 klo 12–17 Johdanto koulutukseen 
 • ke 26.10.2022 klo 12–17 Kuluttamisen muutos ja tulevaisuuden trendit 
 • to 17.11.2022 klo 12–17 Asiakaskokemuksen ja asiakasarvon johtaminen, palveluliiketoiminta 
 • to 15.12.2022 klo 12–14.30 Talouden johtaminen; luvut tuloksen takana 
 • to 15.12.2022 klo 14.30–17 Työyhteisötaidot
 • to 19.1.2023 klo 12–17 Työtekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • to 9.2.2023 klo 12–17 WORKSHOP-päivä 

Katso esitteestä tarkemmat sisällöt! (pdf)

Business expert -koulutuksesta on hyötyä kaikille.jpg