Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle (Korona-Exit-KP)

Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle (Korona-Exit-KP)

Hankkeen tavoitteina olivat koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien, Keski-Pohjanmaalle kohdistuvien vaikutusten monipuolinen selvittäminen sekä koronakriisistä toipumista palvelevan selviytymispolun ja siihen liittyvien konkreettisten toimenpide-esitysten hahmottelu.

Hanke toteutettiin Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöhankkeena. Hankkeen toteuttamista tukivat asiantuntijoista koostuva vapaaehtoisuuteen perustuva verkosto ja ohjausryhmä. Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyö Korona-Exit-KP-hankkeessa muotoutui sellaiseksi, että yliopistokeskuksen tutkijat tekivät koronan vaikutuksia ja kriisistä toipumista koskevat perusselvitykset, jotka he myös kiteyttivät julkaisuksi (linkki alla) ja maakunnan liiton koronaselviytymissuunnitelman perustaksi. Keski-Pohjanmaan liitto vastasi oman koronaselviytymissuunnitelmansa viimeistelystä, erityisesti täydentämällä suunnitelmaa konkreettisten kehittämistoimenpiteiden osalta.

► Kaipainen, Jouni & Olli Rosenqvist (2020). Selvitys koronaepidemian vaikutuksista ja kriisistä toipumisen näkymistä Keski-Pohjanmaalla. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8355-0.

Hanke toteutettiin aikavälillä 1.6.–31.12.2020 ja sen kokonaiskustannukset olivat 62 400 €. Hankkeen ovat rahoittivat (1) Keski-Pohjanmaan liitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta (AKKE, 50 000 €)  ja liiton toimintasuunnitelmaan varatusta hankkeiden omavastuuosuuksien rahoittamiseen tarkoitetusta rahoitusosuudesta (6 200 €) sekä (2) Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (6 200 €).

Lisätietoja: Jouni Kaipainen & Olli Rosenqvist