Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / Senior Researcher

Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen (työstä vapautettuna 1.8.2021–31.1.2022) / Business Studies, research and development (released from work from 1 August 2021 to 31 January 2022)
Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358 40 8054 429
Huone:
347

Esittely (in English below)

Työskentelen Jyväskylän yliopiston yliopistotutkijana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Olen työskennellyt tutkijana Kokkolassa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1987 lähtien: vuosina 1987–1990 Chydenius-Instituutin tutkijana, vuosina 1991–2012 Jyväskylän yliopiston tutkijana ja vuodesta 2012 lähtien siis Jyväskylän yliopiston yliopistotutkijana. Valmistuin filosofian maisteriksi (maantiede) Turun yliopistosta vuonna 1987, kauppatieteiden lisensiaatiksi (talousmaantiede) Vaasan yliopistosta vuonna 1997 ja filosofian tohtoriksi (aluetiede) Vaasan yliopistosta vuonna 2004. Vuonna 2007 minut nimitettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntamaantieteen, erityisesti teoreettisen maaseutututkimuksen dosentiksi.

Tutkimustoiminta

Urani aikana olen saanut kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, täydentävän rahoituksen hankkimisesta, yliopistojen kolmannesta tehtävästä, kansainvälisistä toiminnasta ja asiantuntijatehtävistä, kuten väitöskirjojen esitarkistuksista, vertaisarvioijan tehtävistä ja tieteellisten lehtien toimituskuntien jäsenyyksistä. Tutkimuksissani olen soveltanut sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Minulle ovat tuttuja sekä haastattelu-, kysely- että kartografiset tutkimukset.

Tutkimustietojärjestelmät ja sosiaalinen media

Käynnissä olevien hankkeiden kotisivuja

  • Olen työstä vapautettuna 1.8.2021–31.1.2022

Päättyneiden hankkeiden kotisivuja (vuodesta 2006 lähtien)

Introduction

I am working as a Senior Researcher of the University of Jyväskylä at the Kokkola University Consortium Chydenius. I have been working as a researcher in Kokkola almost continuously since 1987: the years 1987–1990 as a Researcher of the Chydenius Institute, the years 1991–2012 as a Research Fellow of the University of Jyväskylä, and since 2012, as a Senior Researcher of the University of Jyväskylä. I graduated as a Master of Philosophy (Geography) from the University of Turku in 1987, as a Licentiate of Economics (Economic Geography) from the University of Vaasa in 1997 and as a Doctor of Philosophy (Regional Studies) from the University of Vaasa in 2004. In 2007, I was appointed as a Docent of Social Geography, especially Theoretical Rural Studies at the University of Eastern Finland.

Research activities

During my career I have acquired experiences of leading and managing scientific research, of gathering complementary funding for research, of the universities’ third mission activities, of international activities, and of scientific expert tasks, such as pre‐examinations of dissertations, peer review activities, and memberships of editorial boards of scientific journals. In my research I have applied both qualitative and quantitative research methods. I'm familiar, for example, with interview studies, surveys, and statistical and cartographic research.

Research data bases and social media

Home pages of on-going projects

  • I am released from work from 1 August 2021 to 31 January 2022

Home pages of closed projects (from 2009)