Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / Senior Researcher

Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Business Studies, research and development
Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358 40 8054 429
Huone:
347

Esittely (in English below)

Valmistuttuani filosofian maisteriksi (maantiede, Turun yliopisto, 1987) minulle tarjoutui mahdollisuus tulla tutkijaksi Kokkolaan. Vähitellen tutkimustyön ohessa pätevöidyin aluksi kauppatieteiden lisensiaatiksi (talousmaantiede, Vaasan yliopisto, 1997), sitten filosofian tohtoriksi (aluetiede, Vaasan yliopisto, 2004) ja lopulta yhteiskuntamaantieteen, erityisesti teoreettisen maaseutututkimuksen dosentiksi (Itä-Suomen yliopisto, 2007).

Tutkimustoiminta

Urani aikana olen saanut kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, täydentävän rahoituksen hankkimisesta, yliopistojen kolmannesta tehtävästä, kansainvälisistä toiminnasta ja asiantuntijatehtävistä, kuten väitöskirjojen esitarkistuksista, vertaisarvioijan tehtävistä ja tieteellisten lehtien toimituskuntien jäsenyyksistä. Tutkimuksissani olen soveltanut sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Minulle ovat tuttuja sekä haastattelu-, kysely- että kartografiset tutkimukset.

Tutkimustietojärjestelmät ja sosiaalinen media

Käynnissä olevien hankkeiden kotisivuja

Päättyneiden hankkeiden kotisivuja (vuodesta 2006 lähtien)

Introduction

After completing my Master's degree (Geography, University of Turku, 1987), I was offered the opportunity to become a researcher in Kokkola. Gradually, I started to qualify alongside my research work: Licenciate of Science (Economic Geography, University of Vaasa, 1997), Doctor of Philosophy (Regional Studies, University of Vaasa, 2004) and Title of Docent (Human Geography, especially theoretical rural research, University of Eastern Finland, 2007).

Research activities

During my career I have acquired experiences of leading and managing scientific research, of gathering complementary funding for research, of the universities’ third mission activities, of international activities, and of scientific expert tasks, such as pre‐examinations of dissertations, peer review activities, and memberships of editorial boards of scientific journals. In my research I have applied both qualitative and quantitative research methods. I'm familiar, for example, with interview studies, surveys, and statistical and cartographic research.

Research data bases and social media

Home pages of on-going projects

Home pages of closed projects (from 2009)