KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli

KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli

Ajankohtaista

Katso biokaasuwebinaarit

Kaustisen seutukunnan bio- ja kiertotalouden ohjelmaan kuuluvat hankkeet (KASE MAURO, Kiertoon! ja Kiertoon2) sekä seutukunnan yhteistyökumppanit järjestivät joulukuussa kolme biokaasuun ja uusiutuvaan energiaan liittyvää webinaaria

Webinaarit

Biokaasun tuotanto | Katso webinaarin tallenne!
Kiertoon! -hankkeessa tehty alueellinen biokaasun raaka-aineiden syöteselvitys ja biokaasulaitosten toteutettavuusarvioinnin tulokset.
Kaustisen seutukunta ja Enviteqpolis Oy

Biokaasun jalostamisen uudet teknologiat | Katso webinaarin tallenne!
Millaisia mahdollisuuksia biokaasun jalostaminen tiloilla ja tuotantoyksiköissä? Vety, nesteytys ja hiilidioksidin hyödyntäminen.
Kaustisen seutukunta, Hycamite Oy, QPower Oy, Centria AMK

Uusiutuvan energian potentiaali ja aluetaloudelliset vaikutukset | Katso webinaarin tallenne!
MAURO hankkeessa tehty aluetaloudellinen selvitystyö. Mitkä ovat seutumme mahdollisuudet uusiutuvan energian osalta? Mitä tämä potentiaali tarkoittaa työpaikkoina?
Kaustisen seutukunta, Vaasan Yliopisto VEBIC, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätietoja: Timo Pärkkä, 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen tavoitteet

KASE MAURO -hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Uuden roolin hahmottamiselle on useita voimakkaita tarpeita ja myös mahdollisuuksia.

Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon, missä taloudellinen potentiaali pelkästään tässä seutukunnassa on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Hanketta toteuttavat Vaasan yliopiston VEBIC, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta.

Hankkeen tavoitteena on:
1) määrittää maaseudun uutta, uusiutuvaan energiaan liittyvää roolia kuvaava visio ja tavoitetila sekä käynnistää siihen johtava muutosprosessi pilottina Kaustisen seudulle;
2) tuottaa tarvittavaa tietoa muutosprosessin toteuttamiseksi: (a) selvittää uusiutuvan energian teknis-taloudelliset mahdollisuudet, (b) selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisen ja psykologisen toteutettavuuden mahdollisuudet ja alan vetovoimaisuus;
3) luoda tarvittavat verkostot ja kumppanuudet muutosprosessin toteuttamiseksi;
4) luoda uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus.

Toteutus

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
1) Kaustisen seutukunta laatii vision, tavoitetilan ja tiekartan sekä koordinoi hankekokonaisuuden toteuttamista ja viestintää;
2) Kokkolan yliopistokeskus Chydenius selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalista ja psykologista toteutettavuutta ja alan vetovoimaisuutta;
3) VEBIC selvittää uusiutuvaan energiaan perustuvan energiaomavaraisuuden mahdollisuudet koko seutukunnassa sekä laatii yhdessä alueen omien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa toimenpidesuositukset tämän tavoitteen saavuttamiseksi;
4) Ruralia-Instituutti arvioi uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudellisen vaikuttavuuden seutukunnassa.

Tulokset

Hankkeen tuloksia ovat:
1) visio ja tavoitetila maaseudun uudelle roolille - pilottina Kaustisen seutukunta;
2) tiekartta, jossa kuvataan strateginen etenemismalli visioon ja tavoitetilaan;
3) selvitys uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisesta ja psykologisesta toteutettavuudesta ja alan vetovoimaisuudesta pilottialueella;
4) selvitys uusiutuvan energian potentiaalista ja hyödyntämismahdollisuuksista sekä toimenpidesuositukset asian edistämiseksi pilottialueella;
5) selvitys uusiutuvan energian aluetaloudellisista vaikutuksista pilottialueella.

Toteutusaika, kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.6.2020–31.12.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 245 000 €. Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta niin, että Pohjanmaan ELY-keskuksen osuus rahoituksesta on 80 % (196 000 €) ja Kaustisen seutukunnan kuntien osuus 20 % (49 000 €). Kustannuksista Kaustisen seutukunnan osuus on 30 % (73 000 €), Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 29 % (70 000 €), VEBICin 30 % (74 000 €) ja Ruralia-instituutin 11 % (27 000 €).

Tiedotusta

Julkaisu

Lisätietoja: