KASE Kasvuohjelma

Suurhankkeisiin ja elinkeinoelämän kasvuun varautuminen Kaustisen seudulla ja kokeilu osaavan työvoiman hankintaan

kase-kasvuohjelma-logot-EN-www.pngKaustisen seudulla on valmistelussa tuulivoimaan ja kaivostoimintaan liittyviä suurhankkeita, joiden investointien arvo on vähintäänkin satoja miljoonia euroja ja työpaikkavaikutukset jopa satoja henkilötyövuosia. Näiden lisäksi alueen yritykset kasvavat vauhdilla tarviten nyt ja jatkossa yhä enemmän osaavia tekijöitä.

Mitkä ovat tämän mullistavan kehityksen todelliset vaikutukset seudulle? Miten hyödynnämme avautuvat mahdollisuudet seudun ja kuntien elinvoiman kasvuksi, yritysten liiketoiminnaksi sekä viime kädessä asukkaiden lisäämiseksi? Miten seudulla voidaan vastata olemassa olevaan työvoimapulaan sekä turvata suurhankkeiden työvoiman saatavuus?

Vastausten löytämiseksi näihin haasteellisiin kysymyksiin Kaustisen seutukunta toteutti yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa KASE Kasvuohjelma -hankkeen, jolla arvioitiin suurhankkeiden kokonaisvaikutukset, laadittiin keinoja sisältävä kasvuohjelma ja toteutettiin osaavan työvoiman hankintaan liittyvä kokeilu.

Kaustisen seutukunta hankkeen päätoteuttajana vastasi koordinoinnista, kasvuohjelman laadinnasta ja osaavan työvoiman hankintakokeilusta. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastasi suurhankkeiden kokonaisvaikutusten arvioinnin laatimisesta sekä toimi hankkeen muissa osatehtävissä asiantuntijana. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat seudun kunnat ja yritykset sekä koulutus-, kehitys- ja tutkimusorganisaatioita.

Hanketta rahoittivat Keski-Pohjanmaan liitto, Kaustisen seutukunnan kunnat ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ns. AIKO-rahoituksella, kokonaiskustannusten ollessa 62 731 euroa. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.11.2018-30.4.2019. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Timo Pärkkä.

Lisätiedot

  • Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi
  • Timo Pärkkä, Kaustisen seutukunta, projektipäällikkö, p. 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi
  • Olli Rosenqvist, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, yliopistotutkija, p. 040 8054 429, olli.rosenqvist@jyu.fi

Tulokset