Erityispedagogisesta osaamisesta on hyötyä monelle opetustyön ammattilaiselle

Ryhmä erityisopetuksen erillisiä opintoja (60 op) opiskelevia opiskelijoita on saamassa opintokokonaisuutensa valmiiksi. Opinnot koettiin antoisiksi ja hyödyllisiksi. Opinnot antavat ammatillisia valmiuksia opettajille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus.

Tänä vuonna yliopistokeskuksessa on muutaman taukovuoden jälkeen järjestetty erillisten erityisopettajan opintojen kokonaisuus (60 op). Nyt 25 opiskelijaa on saamassa erityisopettajan kelpoisuuden, sopivasti jouluksi.

Käsillä ovat viimeiset pari lähipäivää Kokkolassa. Tänään on juhlan ja kakkukahvien aika.

– Tämä on ollut tiivis kokonaisuus. Työlästä, mutta sen arvoista, kertoo kankaanpääläinen Tommi Sundberg.

Opintokokonaisuuden tahti on todella ollut intensiivinen: opinnot alkoivat maaliskuussa, ja monet ovat vielä suorittaneet opintokokonaisuutta päivätyön ohessa.

Sundberg on ollut syksyn opintovapaalla toimittuaan kahdeksisen vuotta erilaisissa luokanopettajan ja aineenopettajan tehtävissä. Kiinnostus erityisopetuksen osaamista kohtaan heräsi työelämässä.

Seinäjokelainen Heli Aalto sai niin ikään kipinän erityisopettajaopintoihin työssään.

– Olen tehnyt luokanopettajan töitä suunnilleen 7 vuotta. Työssäni koin, että erityisopetuksen lisäosaamisesta olisi hyötyä.

Minna Aholalle erityisopettajan opinnot ovat pidempiaikainen haave. Hän työskentelee joustavan perusopetuksen opettajana Tyrnävällä. Hän on aiemmin opiskellut luokanopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi Kokkolan yliopistokeskuksessa.

– Työsarkaa on, ja näistä opinnoista sai hyvin työkaluja ja teoriaa erityisopetuksen työn pohjaksi. Pystyn entistä paremmin vaikkapa perustelemaan oppilaan vanhemmalle tai kollegalle, miksi teen mitä teen luokassa, Ahola sanoo.

Käytännön ja teorian vuoropuhelua

Kolmikko on yhtä mieltä, että opinnoissa on runsaasti tekemistä. Yhtä lailla kaikki kolme kehuvat yliopistokeskuksen opintojen sisältöä ja toteutusta.

– Opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia ja antoisia. Semmoista käytännön ja teorian vuoropuhelua, Sundberg kertoo.

ryhmäkuva2.jpg

Miksi nämä opiskelijat tulivat opiskelemaan juuri Kokkolaan?

– Valitsin Kokkolan koska yliopistokeskus oli minulle ennestään tuttu luokanopettajaopinnoista. Tämä on mukava paikka, jonne oli helppo tulla, Ahola toteaa.

– Minulle sijainti oli yksi merkittävä tekijä. Jyväskylääkin harkitsin kyllä, Aalto sanoo.

– Valitsin koulutus edellä. Tiivis toteutus sopi omaan elämäntilanteeseen. Lisäksi olin kuullut muutamiltakin tutuilta Kokkolasta. He kehuivat yliopistokeskuksen aikuiskoulutusta, että homma toimii täällä. Sen olen itsekin huomannut, ei ole tarvinnut katua että tuli lähdettyä, kertoo Sundberg.

– Täällä ei huku massaan. Me tunnemme opettajat ja opettajat tuntevat meidät. Tuntuu että meistä pidetään huolta, Ahola jatkaa.

Sujuvaa etä- ja lähiopiskelua

Erityisopettajan opinnot on järjestetty koronapandemian varjossa, joten opiskelu on tapahtunut tavallista enemmän verkossa. Etäopiskelu tosin kuuluisi tähän opintokokonaisuuteen joka tapauksessa: lähipäiviä on tarkoituskin olla vain noin kerran kuussa muutama päivä kerrallaan. Lisäksi koulutukseen on kuulunut kaksi harjoittelujaksoa: lukiharjoittelu ja valinnainen harjoittelu. Harjoittelupaikat opiskelijat saivat itse valita vaikkapa kotiseudultaan.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä opintojaksojen toteutukseen.

– Kevään etäopinnot toimivat valtavan hyvin Zoomin kautta, Aalto toteaa.

– Ei tunnu että olisimme menettäneet mitään etäopiskellessamme, kaikki oli järjestetty niin hyvin, Sundberg komppaa.

– Ja kun me opiskelijat tulemme ympäri Suomen, oli hyväkin että nämä lähiopetuspäivät oli suunniteltu tiiviiksi, pitkiksi päiviksi. Saatiin paljon irti mahdollisimman vähillä läsnäolopäivillä, Ahola kiittää.

Oppimistehtävät oli opiskelijoiden mukaan rakennettu niin, että ne oli mahdollista suorittaa työn ohessa. Tehtävien tekemiseen myös annettiin tarpeeksi aikaa ja joustoa.

Kenelle nämä opinnot tämän kolmikon mielestä sopivat?

– Jokaiselle opetustyötä tekevälle. Helposti työelämässä saattaa ajatella, että ei pysty opiskelemaan koska ei löydy aikaa, ei ehdi – mutta sanon, että kyllä pystyy. Tämä oli niin selkeä paketti, Sundberg sanoo.

– Olihan tässä läsnäolopäiviä täällä Kokkolassa, mutta henkilökunta on ollut tosi joustavaa, asioita on aina pystynyt sopimaan ja järjestämään. Tämä on pieni mukava paikka opiskella, voin suositella, Ahola toteaa.

Katse tulevaan

Nyt kun viimeiset opintosuoritukset alkavat olla kasassa ja todistukset kerrytetystä osaamisesta pian kädessä, nämä opettajaopiskelijat miettivät tulevaa.

– Ilman muuta haluan suunnata lähitulevaisuudessa erityisopetukseen. Hetkeen en aio opiskella mitään. Nyt nautitaan tästä, tehdään töitä ja keskitytään normaaliin elämään! Aalto sanoo.

– Minua kiinnostaa laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät. Ja opiskelu myös: olen ikuinen opiskelija, ja mietin jo kuumeisesti ensi keväälle uusia opintoja, Ahola kertoo.

– Olen iloinen että nämä opinnot on saatu ajallaan valmiiksi. Erityisopetuksen tehtävät jossain muodossa tulee varmasti jatkossa ajankohtaiseksi, Sundberg sanoo.

Erityisopettaja on se, joka ei jätä, vaan tukee ja kannustaa ja kulkee rinnalla

marjaana3.jpgErityisopettajan opintojen kurssinjohtajana yliopistokeskuksessa on ollut yliopistonopettaja Marjaana Leivo.

– Kentälle lähti 25 erinomaista erityisopettajaa! Opiskelijoista on välittynyt vahva motivaatio ja uuden tiedon oppimisen ilo, Leivo kertoo.

– Opiskelun aikana on yhdessä rakennettu näkemystä erityisopettajan työstä ennen kaikkea arvo- ja ihmissuhdetyönä, jossa kohtaaminen ja vuorovaikutus sekä osallistavan koulun kehittäminen ovat työn ydintä. Vahvana viestinä oikeastaan koko koulutuksen ajan on korostunut se, että työssä on aina säilytettävä rakkaus ja usko lapsen ja nuoren kasvun mahdollisuuteen. Erityisopettaja on se, joka ei jätä, vaan tukee ja kannustaa ja kulkee rinnalla, Leivo kuvaa.

Seuraavan kerran erilliset erityisopettajan opinnot käynnistyvät jo helmikuussa 2022. Koulutukseen oli haku syksyllä 2021, ja siihen valittiin mukaan 25 uutta opiskelijaa.

Lisätiedot:

Yliopistonopettaja Marjaana Leivo, marjaana.leivo@jyu.fi +358 40 5588 837
Suunnittelija Anette Skog, anette.m.skog@jyu.fi, p. 040 7476378

ruusut.jpg