Maaseudun taloudellinen arvo

Väitöskirjahankkeessa selvitetään kansalaisten maksuhalu maaseudun ominaisuuksien suhteen. Maaseudun arvoa lähestytään käyttämällä lomakekyselyihin perustuvaa ehdollista arvottamista ja valintakokeita. Tilastollisina menetelminä tutkimuksessa käytetään apuna logittimallien erilaisia versioita. Maaseudun ominaisuuksien saamilla arvoilla on merkitystä sekä yhteiskunnallisen tuen suuntaamisen että markkinoitavien hyödykkeiden kehittämisen kannalta.

Julkaisu: Kaipainen, Jouni (2013). Taloudellisen arvottamisen uudet perusteet. Sovellusesimerkkinä maksuhalu maaseudun suhteen. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Väitöskirja. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5235-8

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Jouni Kaipainen

Rahoittajat: maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä; Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

 

Paluu hankkeisiin