THROUGH-JOY 1 – Mapping phase: Enhancement of regional attractiveness of northern localities through development of joyful and distinctive sporty hobbies for inhabitants and visitors

ILON KAUTTA 1 – Kartoitusvaihe: Pohjoisten paikkakuntien vetovoiman parantaminen kehittämällä iloa tuottavia ja erottautumista tukevia urheilullisia harrastuksia asukkaille ja vierailijoille

THROUGH-JOY 1 -hanke on kaksiosaisen hankekokonaisuuden ensimmäinen osa, jolle haetaan rahoitusta EU:n Interreg IV A Pohjoinen -ohjelmasta. Hankekokonaisuudessa pyritään edistämään Keski-Pohjanmaan, Ruotsin Västerbottenin (Vindeljokilaakson) ja Norjan Nordlandin (Lofoottien saariryhmän) alueellista vetovoimaa ja kilpailukykyä kehittämällä iloa tuottavia ja erottautumista tukevia liikuntaharrastuksia sekä asukkaille että vierailijoille. THROUGH-JOY 1 – Kartoitusvaihe (2013–2014) pohjustaa THROUGH-JOY 2 – Kehittämisvaihetta (2014–2017), jolle tullaan erikseen hakemaan rahoitusta tulevan EU-ohjelmakauden Interreg-ohjelmasta.

Hankkeessa vertaillaan liikuntaharrastustoiminnan institutionaalisia ja rahoitusrakenteita eri maissa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja levittämiseksi. Harrastuksia harjoitetaan monipuolisessa toimijakentässä, jossa ovat edustettuina niin yksityinen, julkinen kuin myös kolmas sektori. Vertailujen kautta päästään hankemaiden toimijoiden välillä kulttuurienvälisiin oppimisprosesseihin sekä liikuntaharrastusten että liikuntatutkimuksen aloilla. Kartoituksista liikkeelle lähtevä kulttuurien välinen oppiminen johtaa konkreettisiin yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin – kuten liikuntatapahtumiin, jotka kokoavat yhteen toimijoita Keski-Pohjanmaalta, Västerbottenista ja Nordlandista.

Eurooppa 2020 -strategia tavoittelee älykästä, kestävää ja osallistavaa talouskasvua. Osaltaan THROUGH-JOY-hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Pohjoiset alueet eivät tulevaisuudessa menesty tukeutumalla pelkästään rikkaisiin luonnonvaroihinsa ja kulttuuriperintöönsä. Näitä täydentämään tarvitaan kulttuurienväliseen oppimiseen perustuvia uudenlaisia toimintasisältöjä ja -muotoja erityisesti palvelualoilla. Vapaa-ajan toiminnot – ja niiden mukana liikuntaharrastukset – tarjoavat laajenevia mahdollisuuksia alueiden uudistumiselle ja yhteiskunnan muutokseen sopeutumiselle.

THROUGH-JOY 1 -hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat: (1) Potentiaalisten iloa tuottavien ja erottautumista tukevien urheilullisten harrastusten kartoitus projektialueilla; (2) Kehittämisvaiheeseen (THROUGH-JOY 2) seuraavalla EU-ohjelmakaudella mukaan otettavien harrastusten valinta; (3) Käytännön toimintaa harjoittavien partneriyhteisöjen sitouttaminen kehittämisvaiheeseen; (4) Kehittämisvaihetta koskevan hankehakemuksen laatiminen.

THROUGH-JOY 1 -hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2013–30.6.2014. Lead Partnerina toimii Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (projektipäällikkönä Olli Rosenqvist). Ruotsista partnerina toimii Uumajan yliopiston maantieteen ja taloushistorian laitos (projektipäällikkönä Håkan Appelblad) ja Norjasta Nordlandsforskning-tutkimuslaitos (projektipäällikkönä Brigt Dale). Kukin tutkimuslaitos kartoittaa oman hankealueensa liikuntaharrastukset, ja tulokset kerätään vertaillen yhteen loppuraportiksi, joka julkaistaan pdf-muodossa kaikkien saataville.

 

Tapahtumia

• Olli Rosenqvist THROUGH-JOY-hanketta koskenut esitelmä Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmän kokouksessa Kokkolassa, 10.12.2013.

• Olli Rosenqvistin esitelmä "Yksimittakaavaisesta monimittakaavaiseen ajatteluun ja tekemiseen: Heijastuksia Maaseututoimijoiden kansainvälistyminen ja THROUGH-JOY-hankkeista" Maantieteen päivillä 2013, Vaasassa 25.10.2013.

• Olli Rosenqvistin THROUGH-JOY 1 -hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia koskenut esitelmä otsikolla "Development of sporty hobbies for inhabitants and visitors in Central Ostrobothnia, Vindel river area and Lofoten achipelago", "The 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research: Innovation and value creation in experience-based tourism" -konferenssissa, Svolværissä, Norjassa, 26.9.2013.

 

Lisätietoja: Olli Rosenqvist

 

Interreg IV A North

Rahoitus: Interreg IV A Pohjoinen -ohjelma

 

Paluu hankkeisiin

 

 

 

 

 

 

KUCC

 

 

 

 

 

UMU

 

 

 

 

 

 

NRI-logo

 

 

 

RC Lapland

 

 

 

Kokkola

 

 

 

 

 

 

Kase

 

 

 

 

Kannus

 

 

 

Västerbotten

 

 

VIKOM

 

 

 

 

 

 

 

Nordlands fk