Kilpailukykyä ja vetovoimaa Keski-Pohjanmaalle yritysten ja yliopistojen yhteistyötä kehittämällä

Kilpailukykyä ja vetovoimaa Keski-Pohjanmaalle yritysten ja yliopistojen yhteistyötä kehittämällä

Osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa alueen kilpailukyky syntyy siitä, että alueen elinkeinoelämä kykenee käytännön toiminnassaan tuloksekkaasti soveltamaan tutkittua tietoa ja tieteellistä huippuosaamista. Mikäli alue haluaa ikääntyvän yhteiskunnan ja kiristyvän alueiden välisen kilpailun olosuhteissa menestyä, sen on pakko kehittää myös vetovoimaansa eli houkuttelevuuttaan alueen ulkopuolisten toimijoiden silmissä.

Avainasemassa Keski-Pohjanmaan kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisessä on elinkeinoelämä, joka luo perustan muulle yhteiskunnalliselle toiminnalle, arvioi Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 11.12.2023).

Vaikka Keski-Pohjanmaan kemikaalien ja metallien valmistukseen painottunut vientiteollisuus ja näköpiirissä oleva, vihreään siirtymään liittyvä uusi suurteollisuus hyödyntävät tuotantoprosesseissaan uusimpia innovaatioita, maakunnan yrityskulttuurin houkuttelevuuden lisäämiseksi alueella tulisi panostaa nykyistä enemmän paitsi olemassa olevien pk-yritysten kehityshalukkuuden motivoimiseen myös uusien, osaamisintensiivisten pk-yritysten synnyttämiseen ja houkuttelemiseen.

Parhaimmillaan pk-yritykset voisivat yhteistyössä yliopistojen kanssa edistää kilpailukykynsä lisäksi alueen yleistä uudistumishalukkuutta ja -kyvykkyyttä, monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä ja vetovoimaa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: