IT-palvelut

Käyttäjätunnukset

Yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus saada yliopistokeskuksen verkon käyttäjätunnus, jolla voi työskennellä luokkien tietokoneilla (esimerkiksi atk-luokassa). Tunnusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saat myös opintosihteereiltä ja virastomestareilta. Samalla lomakkeella voit anoa myös kulkukorttia. Lomake palautetaan opintosihteerille. Atk-tunnus voidaan myöntää opinto-oikeuden voimassaolon ajaksi.

Tulostuskiintiö

Atk-luokkien tulostimia (3. krs) saa käyttää opintoihin liittyvien papereiden tulostamiseen. Kopiointi tapahtuu yksiköiden käytävillä olevilla monitoimilaitteilla. Tulostaminen edellyttää yliopistokeskuksen atk-tunnuksia. Kopiointi edellyttää myös atk- tunnuksia tai erikseen ostettua kopiointikorttia.

Opiskelijoilla on määrätty kiintiö, minkä puitteissa he voivat tulostaa ja kopioida. Maisteriopintojen opiskelijoiden kiintiö on 10 € opintojen aikana. Tulosteella ja kopiolla on sama hinta (0.03 € / mustavalkoinen tuloste ja 0.13 €  / värituloste). Kirjastosta voi ostaa lisää tulostuskiintiötä.

Opiskelijat, joilla ei ole yliopistokeskuksen atk-tunnuksia eikä tulostuskiintiötä, voivat ostaa kopiointikortin virastomestareilta. Kortti maksaa 5 € tai 10 €. Kopiointikorttiin voi ostaa tarvittaessa lisää kopiointikiintiötä.

It-tuki