Urapolut

Urapolku ja yliopistollinen täydennyskoulutus

Yliopistollinen täydennyskoulutus on aikuisille, pääasiassa jo korkeakoulutuksen saaneille tarkoitettua ammatilliseen kehittymiseen tähtäävää koulutusta. Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon, vaan on yliopistollinen vaihtoehto akateemisille jatko-opinnoille. Täydennyskoulutuksia järjestetään lyhytkestoisista kursseista vuosien pitkäkestoisiin ohjelmiin.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja kasvavat työelämän haasteet edellyttävät oman ammatillisen osaamisesi ylläpitämistä, omaehtoisesti tai työnantajan aloitteesta. Työn ohessa käytävät täydennyskoulutukset mahdollistavat esimerkiksi oman asiantuntijuutesi kasvun, uuden osaamisalueen haltuunoton tai monitieteisen näkökulman omaan työhösi. Urapolkusi voi muodostua keskenään hyvinkin erilaisista tehtävistä, jopa eri toimialoilla.

Kokkolan yliopistokeskuksen tarjoamaa täydennyskoulutusta:

Työelämän, johtamisen ja liiketoiminnan täydennyskoulutus
Kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutus