Ohjauksen toteuttamissuunnitelma

Yliopistokeskuksen opinto-ohjaus perustuu opiskelijalähtöiseen, kokonaisvaltaiseen, saavutettavaan ja monikanavaiseen ohjaukseen. Siinä huomioidaan opiskelun, oppimisen ja urasuunnittelun ohjaus sekä elämänkokonaisuuden ja persoonallisen kasvun tukeminen.

Opintojen ohjausta toteutetaan Ohjauksen toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelma sisältää myös ohjauskartan, josta löydät yhteystiedot erilaisiin ohjaustarpeisiin.