15.01.2018

Ohjauksen kokonaissuunnitelma

Yliopistokeskuksen opinto-ohjaus perustuu holistiseen, opiskelijakeskeiseen
ohjausmalliin, jossa huomioidaan opiskelun ja urasuunnittelun ohjaus sekä persoonallisen kasvun tukeminen.

Opintojen ohjausta toteutetaan Ohjauksen kokonaissuunnitelman mukaisesti.

Ohjaussuunnitelma sisältää myös ohjauskartan, josta löytyvät ohjaustahot ja yhteystiedot.