06.04.2018

Ohjauksen toteuttamissuunnitelma

Yliopistokeskuksen opinto-ohjaus perustuu holistiseen, opiskelijakeskeiseen
ohjausmalliin, jossa huomioidaan opiskelun ja urasuunnittelun ohjaus sekä persoonallisen kasvun tukeminen.

Opintojen ohjausta toteutetaan Ohjauksen toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelma sisältää myös ohjauskartan, josta löytyvät ohjaustahot ja yhteystiedot erilaisiin ohjaustarpeisiin.