Ohjauksen toteuttamissuunnitelma

Yliopistokeskuksen opinto-ohjaus perustuu holistiseen, opiskelijakeskeiseen
ohjausmalliin, jossa huomioidaan opiskelun ja urasuunnittelun ohjaus sekä persoonallisen kasvun tukeminen.

Opintojen ohjausta toteutetaan Ohjauksen toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelma sisältää myös ohjauskartan, josta löydät yhteystiedot erilaisiin ohjaustarpeisiin.