Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaus yksiköissä

Opinto-ohjaajat ja opintoneuvojat ohjaavat sinua esimerkiksi opintoihin hakemisessa ja opintojen suunnittelussa.

Avoin yliopisto: Sanna Anttonen
Luokanopettajien aikuiskoulutus: Mari Kiviniemi
Kauppatieteen maisteriohjelma: Heini Pensar
Kemian maisteriopinnot: Tina Asplund
Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus: Anette Skog
Sosiaalityön maisteriohjelma: Sanna Särkilä
Tietotekniikan maisterikoulutus: Elina Mäkitalo, Jukka Määttälä
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutukset: Lyydia Märsylä

Ohjaustavat

Sinulla on mahdollisuus saada ohjausta joustavasti eri tavoin.

Henkilökohtaista ohjausta

  • saat puhelimitse, sähköpostitse, verkossa tai varaamalla ohjausajan yliopistokeskuksen opinto-ohjaajilta.

Verkko-ohjausta

  • saat opintojesi verkkoympäristön kautta (Optima, Moodle) tai reaaliaikaisesti verkossa esimerkiksi Teams-verkkokokousjärjestelmässä. Varaa henkilökohtainen verkko-ohjausaika opinto-ohjaajalta.

Ryhmäohjausta

  • saat esimerkiksi lähiopetuksessa, luennoilla, seminaareissa, tuutoriryhmän tapaamisissa tai vertaistuutoroinnissa. Ryhmäohjausta järjestetään myös reaaliaikaisesti verkossa.