Opintojen ohjaus

Yleinen opintoneuvonta

Yliopistonopettaja, opintoneuvoja Sanna Anttonen, opintoneuvonta@chydenius.fi

Opintoneuvoja auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Mitä opintoja valitsen?
 • Millaiset opiskelutavat sopivat minulle?
 • Miten kehitän opiskelutaitojani?
 • Miten suunnittelen opintojeni aikataulun?
 • Miten laadin hopsin (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman)?
 • Miten voin opiskella tutkintotavoitteisesti?
 • Millainen opintopolku sopii minulle?

Lisätietoa opintoneuvonnasta

HYVIS

Yliopistonopettaja, hyvinvointineuvoja Sanna Anttonen, hyvis-chyd@jyu.fi

Hyvis auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Miten yhdistän perheen, työn ja opiskelun?
 • Miten huolehdin jaksamisestani?
 • Miten selviän stressistä?
 • Mikä auttaa palautumaan kuormittavissa tilanteissa?
 • Mistä löydän motivaatiota opiskeluun?
 • Mikä avuksi, kun opintoni eivät etene?
 • Mikä helpottaa jännittämistä?

Lisätietoa Hyvis-ohjauksesta

Opinto-ohjaus yksiköissä

Opinto-ohjaajat neuvovat sinua esimerkiksi opintoihin hakemisessa ja opintojen suunnittelussa.

Avoin yliopisto: Sanna Anttonen
Luokanopettajien aikuiskoulutus: Mari Kiviniemi
Kauppatieteen maisteriohjelma: Jenni Kantola
Kauppatieteen täydennyskoulutus: Paula Kivinen
Kemian maisteriopinnot: Tina Asplund
Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus: Anette Skog, Terhi Kniivilä-Kupila
Sosiaalityön maisteriohjelma: Sanna Virolainen
Tietotekniikan maisterikoulutus: Elina Mäkitalo, Jukka Määttälä

Ohjaustavat

Sinulla on mahdollisuus saada ohjausta joustavasti eri tavoin.

Henkilökohtaista ohjausta

 • saat puhelimitse, sähköpostitse, verkossa tai varaamalla ohjausajan yliopistokeskuksen opinto-ohjaajilta.

Verkko-ohjausta

 • saat opintojesi verkkoympäristön kautta (Optima, Moodle) tai reaaliaikaisesti verkossa esimerkiksi Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä (AC). Varaa henkilökohtainen verkko-ohjausaika opinto-ohjaajalta.

Ryhmäohjausta

 • saat esimerkiksi lähiopetuksessa, luennoilla, seminaareissa, tuutoriryhmän tapaamisissa tai vertaistuutoroinnissa. Ryhmäohjausta järjestetään myös reaaliaikaisesti verkossa.