18.01.2018

KV-Hops

Aikuisopiskelijalla on usein rajalliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen, kuten työharjoitteluun tai vaihtoon ulkomailla. Yliopistokeskuksen opiskelijat voivat laatia oman Kv-hopsin, jossa he suunnittelevat juuri heille sopivia kansainvälistymisen tapoja.

Kv-hopsissa tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisemmin hankkimasi kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen ja suunnitellaan, miten voit kehittää kv-osaamistasi maisteriopintojesi aikana. Kv-hopsin sisältö lähtee omista tarpeistasi. Se voi sisältää kansainvälistymiseen liittyviä opintoja ja/tai muuta opintojen ohessa tehtävää kansainvälistymistä edistävää toimintaa, esim. yhteiskunnallista toimintaa, vapaaehtoistyötä tai työtehtäviä.

Kv-hopsin laatiminen

  • Tutustu ensin tämän opiskelijaportaalin kv-sivustoon, yliopistosi kv-palveluihin ja omien maisteriopintojesi tarjoamiin kansainvälistymisen  mahdollisuuksiin.
  • Täytä kv-hops-lomake, jossa kuvaat aikaisemmin hankkimaasi kv-osaamista ja pohdit kv-osaamisesi kehittämistä.
  • Lähetä kv-hops-lomake oman oppiaineesi kv-yhdyshenkilölle. Saat palautteen hopsistasi ja voit varata ajan hops-keskustelua varten.
  • Toteuta hopsisi osana maisteriopintojasi. Tarvittaessa saat ohjausta kv-yhdyshenkilöltä.
  • Valmistuttuasi saat suomen- ja englanninkielisen diplomin kv-osaamisestasi maisterintutkinnon yhteydessä.

Kv-hopsin anti

  • Kv-hopsin ja kv-diplomin tuoma lisäarvo tutkintoosi
  • Kansainvälisyyden nivoutuminen luonnolliseksi osaksi opintojasi ja asiantuntijuuttasi
  • Oman kv-osaamisesi tunnistaminen, tunnustaminen ja näkyväksi tekeminen
  • Valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa