17.01.2018

Kansainvälisyys opinnoissa

Yliopisto-opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kansainvälisyysosaamista. Kansainvälisyys tulisi olla luonnollinen osa aikuisopiskelua edistäen valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Jokaisen yliopisto-opiskelijan suositellaan sisällyttävän tutkintoonsa kansainvälistymistä edistävää toimintaa.

Kokkolan yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä KV-HOPS osana maisteriopintoja kansainvälisyyteen liittyvän osaamisen kehittämiseksi. Kv-hopsin tavoitteena on suunnitella erityisesti aikuisopiskelijoille soveltuvia kansainvälistymisen tapoja.

Kansainvälisyysosaamistasi voit kehittää erilaisin tavoin, esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla, osallistumalla vieraskieliseen opetukseen tai opiskelemalla vieraita kieliä. Voit kehittää kv-osaamistasi myös opintojen ohessa esimeriksi osallistumalla yhteiskunnalliseen toimintaan vapaa-aikana tai töissä.

KV-palvelut

Yliopistojen Kansainväliset palvelut (KV -palvelut) neuvovat sinua kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, kuten työharjoittelun tai opintojen suorittamisessa ulkomailla.

Neuvontaa KV-asioissa saat myös maisteriopintojesi kv-yhdyshenkilöltä.