Kansainvälisyys

Yliopisto-opintojen tavoitteena on kehittää kansainvälisyysosaamistasi; valmiuksiasi toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Jokaisen suositellaan sisällyttävän tutkintoonsa kansainvälistymistä edistäviä opintoja tai toimintaa.

Kansainvälisyysosaamistasi voit kehittää erilaisin tavoin:

  • osallistu opiskelijavaihtoon
  • suorita työharjoittelu ulkomailla
  • osallistu vieraskieliseen opetukseen
  • opiskele vieraita kieliä
  • osallistu kansainväliseen toimintaan vapaa-aikana tai töissä

KV-palvelut

Yliopistojen Kansainväliset palvelut (KV -palvelut) neuvovat sinua kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, esim. työharjoittelun tai opintojen suorittamisessa ulkomailla.

Jyväskylän yliopiston KV-palvelut
Oulun yliopiston KV-palvelut
Vaasan yliopiston KV-palvelut

Neuvontaa KV-asioissa saat myös Kokkolan yliopistokeskuksen kv-yhdyshenkilöltä.