Maaseudun paikallisyhteisöjen toiminta

Mira Välimaa tarkastelee väitöskirjassaan maaseudun paikallisyhteisöjen toimintaa, kun paikkakunnalle perustetaan vastaanottokeskus. Välimaa kiinnostunut siitä, miten paikalliset ovat toisaalta aktiivisesti vastaanottamassa turvapaikanhakijoita esimerkiksi osallistumalla vapaaehtoistyöhön. Toisaalta heihin kohdistuu myös paikallisesti vahvaa vastustusta. Tässä tapaustutkimuksessa pureudutaan tähän eriarvoisuutta tuottavaan ilmiöön, jota tarkastellaan yhden paikkakunnan kontekstissa.