Genius Loci

 Paikkatietopalvelu: vaihtoehtomatkailua, pyhiinvaellusta ja paikallista kulttuuria

Kysymyksessä on jatkohanke Genius Loci – Paikalliset pyhiinvaellusreitit Keski-Pohjanmaalla -kartoitushankkeelle, jossa kerättiin tietoja historiallisella Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista henkisesti tärkeistä paikoista ja niihin liittyvistä tarinoista. Historiallisella Keski-Pohjanmaalla tarkoitetaan virallisen Keski-Pohjanmaan maakunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosia ja Pohjanmaan maakunnan pohjoisosia.

Jatkohankkeen tavoitteena on luoda internetissä toimiva, tietokantapohjainen, kulttuurisia ja historiallisia kohteita esittelevä paikkatietopalvelu – eräänlainen kulttuurinen kohde- ja reittikartasto. Paikkatietopalvelu hyödyntää monenlaisia historiallisen Keski-Pohjanmaan kulttuuriseen perintöön liittyviä teemoja, kuten elämää maaseudulla, kulttuuriympäristöjä, hengellisyyttä, merkkihenkilöitä, merellisyyttä, muinaismuistoja, veritöitä, sotia ja legendoja. Kohteiden ja niihin liittyvien tarinoiden lisäksi tietopalveluun viedään tietoja kohteiden ympärillä ja reittien varrella sijaitsevista palveluista. Paikkatietopalvelun rakentamisessa korostetaan käyttäjäystävällisen tietoteknologian soveltamista sekä ekologisesti ja kulttuurisesti kestävien toimintatapojen noudattamista.

Hankkeella on monenlaisia vaikutuksia: se vaalii maaseutuperintöä, täydentää maaseutuväestölle suunnattuja hyvinvointipalveluja sekä luo uudenlaisia edellytyksiä matkailun kehittämiselle. Hanke edistää paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja kotiseututietoisuutta sekä parantaa alueella sijaitsevien palveluyritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeen lopputuotteena syntyy kunta- ja maakuntarajat ylittävä yleishyödyllinen kulttuuriperinnön tietopankki, joka palvelee laajasti hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kehittämistä hankealueella. Hanke luo edellytyksiä uudenlaisille yhteistyömuodoille ja vaikuttaa koko hankealueen imagoon myönteisesti.

Paikkatietopalvelu avattu (2.6.2014), tervetuloa Genius Loci -sivustolle!

Lisätietoja: Kari Ilmonen ja Anne Ruuttula-Vasari
Rahoittaja: Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 (2012–2013).

Maaseuturahasto