Työnohjauspalvelut

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on koulutetun ohjaajan ja ohjattavan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden käsittelyä. Työnohjaus on pitkäkestoista tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota toteutetaan joko yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena. Tavoitteena on parantaa ohjattavan ammattitaitoa ja työn ongelmien hallintaa.

Työnohjauksen aikana voi turvallisesti purkaa mieltä askarruttavia asioita, testata omia ajatuksia, etsiä keinoja haastavien työtilanteiden hoitamiseksi, oppia omista ja muiden kokemuksista sekä löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhön. Työnohjaus perustuu yksilön ja ryhmän omaan aktiivisuuteen. Tärkein menetelmä on keskustelu. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.


Kuka hyötyy työnohjauksesta?
Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä työssään sekä löytää uusia näkökulmia työn tekemiseen. Esimies- ja johtamistehtävissä toimiville työnohjaus antaa tilaisuuden vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään sekä jäsentää omaa työskentelytapaansa.

 

Tarjoamme yksilö- ja ryhmätyönohjausta koulutettujen työnohjaajien ohjauksessa. Palvelumme kattavat sopivan työnohjaajan etsimisen sekä sovittavan pituisen työnohjausprosessin ohjaukset. Hinnoittelumme perustuu valittavan työnohjaajan kokemukseen ja työnohjausprosessin kestoon. Työnohjaustoimeksiannosta tehdään aina sopimus ohjattavan tai työnantajaorganisaation ja yliopistokeskuksen välillä.

Ota yhteyttä: Paula Kivinen.