Syvähenkiset paikat vaihtoehtomatkailun kohteeksi - kartoitusprosessin analyysi

syvähenkisetpaikat-kuvituskuva.jpgHanke liittyy läheisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa meneillään olevaan Genius loci -hankekokonaisuuteen. Kyseisessä hankkeessa etsitään niin kutsutun laajan historiallisen Keski-Pohjanmaan alueelta sopivia kohteita kehitteillä olevaan pyhiinvaellusreittien verkostoon.

Kartoitusprosessin analyysin tavoitteena oli valtakunnallisesta näkökulmasta kuvata ja dokumentoida Genius loci -hankkeen toteutusprosessia opiksi muille maaseutumatkailun kehittämiseen pyrkiville kehittämishankkeille. Hankkeessa pyrittiin kuvaamaan, miten Genius loci -kartoituksessa aineistoa kerätään ja käytetään, millaisia johtopäätöksiä aineiston perusteella voidaan tehdä sekä arvioitiin sitä, millaisia mahdollisuuksia käytetyt aineiston keruun, tallentamisen ja esittämisen tavat antavat maaseudun kehittämiselle yleisemminkin. Tutkimus aloitettiin 1.8.2010 ja se päättyi 31.12.2010.

Tulokset on julkaistu artikkelissa:
Rosenqvist, Olli (2011). Kohti yhteiskäyttöisiä kulttuurisia paikkatietoja. Maaseudun uusi aika 19: 1, 71–80.

Lisätietoja hankkeesta antaa Olli Rosenqvist

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä