Silentium Rurale – Hiljaisuudesta hyvinvointia, elinvoimaa ja liiketoimintaa

silence-kuvituskuva.jpgJokapäiväisessä kanssakäymisessä hiljaisuus ja vaikeneminen tulkitaan usein negatiiviseksi piirteeksi. Jälkimodernin työkulttuurin hyveet edellyttävätkin sosiaalista aktiivisuutta ja taukoamatonta kommunikaatiota. Viime vuosina kiireiselle ja hypersosiaaliselle elämäntavalle on kasvavassa määrin esitetty tasapainottavia vaihtoehtoja. Nopeaa tarpeen tyydytystä tarjoavan kuluttajalähtöisen elämäntavan tilalle ollaan yhä useammin etsimässä syvempää kokemusperustaa.

Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että ihmiset ovat kiinnostuneita mietiskelystä, kulttuurista, liikunnasta, pyhiinvaelluksista ja ennen muuta henkilökohtaisen ”hiljaisen” tai ”merkityksellisen” tilan löytämisestä.

Suppeassa merkityksessä hiljaisuudella tarkoitetaan äänettömyyttä ja meluttomuutta. Laajemmassa humanistisessa katsannossa hiljaisuus asettuu yksilön mahdollisuudeksi kuunnella sisintään ja rauhoittua arkielämän pyörteistä vapaalle vyöhykkeelle. Tämän kaltaiseen laajempaan tulkintaan voidaan liittää myös pidättäytyminen pakkotahtisesta visuaalisesta kulttuurista sekä median taukoamattomasta taustahälystä.

Suomalainen maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia hiljentymiselle niin suppeassa kuin laajassakin merkityksessä. Maaseudulla on tilaa, luontoa, meluttomuutta ja fyysisiä resursseja erilaisille aktiviteeteille mutta myös maaseutukulttuuria, tapahtumia ja paikallista historiaa.

Tutkimushankkeessa pyritään valottamaan sitä, millaista hiljaisuuteen perustuvaa tarjontaa maaseudulla voidaan edistää ja millaisia ehkä yllättäviäkin mahdollisuuksia hiljaisuuden hyödyntäminen saattaa nostaa esille. Samalla pyritään vastaamaan myös yleisemmin hiljaisuuden määrittelyyn ja käsitteellistämiseen liittyviin kysymyksiin.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimuksellista tietoa koskien suomalaisen maaseudun hiljaisuusvarantoon suoranaisesti tai välillisesti perustuvia resursseja, ideoita sekä liiketoimintamalleja.

Tutkimushanke niveltyy osaksi laajempaa Silentium Rurale ‑yhteenliittymää, jossa toimivat muun muassa Sitra, Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Triangel-keskus. Perustettu asiantuntijoiden yhteenliittymä tarkastelee hiljaisuutta kansallisena maaseudun voimavarana.

Julkaisu: Kaipainen, Jouni & Olli Rosenqvist (2013). Maaseudun hiljaisuuden hyödyntäminen. Maaseudun uusi aika. Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti 21: 1, 5–17.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat Ilkka Luoto, Jouni Kaipainen ja Olli Rosenqvist

Rahoittaja: maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2011–2012)