Naisten työ ja elämänlaatu Keski-Pohjanmaalla

naistentyö-kuvituskuva.jpgTutkimushankkeen taustalla ja tutkimusaiheen suuntaajana on Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia, jossa kiinnitetään huomiota maakunnan työmarkkinoiden voimakkaaseen segregoitumiseen ja tuodaan esiin nuorten naisten merkitys maakunnan työmarkkinoiden tulevan toimivuuden kannalta. Toisaalta tutkimuksen taustalla ovat yleisemmin naisten työmarkkinoiden ja muuttoliikkeen piirteet sekä viime vuosien vilkas keskustelu työn, perheen ja muiden elämänalueiden yhteensovittamisesta.

Tutkimuksessa selvitetään sukupuolittuneiden työmarkkinoiden taustaa ja vaikutuksia erityisesti nuorten naisten henkilökohtaisten kokemusten, tilanteiden ja toiveiden näkökulmasta. Tutkimus valottaa työelämän muutosten, kuten työsuhteiden luonteen muutosten, seurauksia yksilötasolla. Tutkimuksessa keskitytään nuorten naisten näkemyksiin asemastaan työmarkkinoilla sekä valinnoistaan eri elämänalueiden yhteensovittamisessa. Myös asuinpaikka ja sen valintaan liittyvät tekijät ovat tutkimuksen keskeinen teema. Yksilötason näkökulma tutkimukseen on saatu Keski-Pohjanmaalla asuvien ja työelämässä olevien nuorten naisten henkilökohtaisilla haastatteluilla.

Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Tutkija: Kristiina Niemi.

Julkaisu:

Niemi, Kristiina (2007). Asuinpaikka, työ ja elämänalueiden yhteensovittaminen: haastattelututkimus Keski-Pohjanmaan nuorten naisten valinnoista. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kokkola. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3065-3