Kulttuurialan seniorit maaseutukuntien voimavarana

kulttuuriseniorit-kuvituskuva.jpgTutkimushankkeessa selvitettiin Suomen maaseutukunnissa asuvien ikääntyvien ihmisten edellytykset ja toiveet olla mukana kehittämässä ja luomassa maaseutukulttuuria. Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin saamaan tietoa ikääntyvästä väestä maaseutukulttuurin voimavarana, mutta myös tuottamaan innovaatioita ikääntyvien aktivoimiseen ja heidän osaamisensa hyödyntämiseen maaseutukunnissa. Projekti toteutettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ajanjaksona 1.10.2006–30.6.2007. Vastuullisina tutkijoina hankkeessa toimivat Pirkko Järvelä, Olli Rosenqvist ja Kari Ilmonen. Tutkimustulokset julkaistiin pdf-muotoisena julkaisuna, otsikolla ”Ikääntyvien kulttuuritoiminta maaseutukuntien voimavarana” Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Internet-sivuilla. Tutkimuksen rahoittivat Kunnallisalan kehittämissäätiö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistys. Tutkimusjulkaisu on saatavissa myös Kunnallisalan kehittämissäätiön Internet-sivuilta osoitteesta: www.kaks.fi.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat Pirkko Järvelä, Olli Rosenqvist ja Kari Ilmonen.

Julkaisu:

Järvelä, Pirkko & Olli Rosenqvist (2007). Ikääntyvien kulttuuritoiminta maaseutukuntien voimavarana. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kokkola. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-2946-6