Kokkolan maaseutuohjelman laadinta

maaseutuohjelma-kuvituskuva.jpgKokkolan kaupunginvaltuuston ja Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnanvaltuustojen 3.12.2007 hyväksymän yhdistyssopimuksen mukaisesti vuoden 2008 syksyllä aloitettiin uuden Kokkolan maaseudun kehittämisohjelman valmistelu. Maaseutumaisen asumisen ja maaseudulla tapahtuvan elinkeinotoiminnan kehittämisen ohjelmointi nähdään yhtenä keinona uuden Kokkolan elinvoimaisuuden vahvistamisessa.

Ohjelman laatijaksi valittiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteiskuntatutkimuksen tiimi. Tiimin tukena ohjelman laadinnassa on kaupungin nimeämä ohjausryhmä, johon kuuluvat Jouko Klemola (pj.), Mats Brandt, Jouni Huhtala, Lea Kippo-Kovasin, Veli-Pekka Koivu, Riitta Rahkola, Roy Sabel sekä sihteeristönä Jaana Ingalsuo, Jussi Järvenpää ja Ilkka Kangas. Ohjelma valmistuu kesäkuun 2009 loppuun mennessä.

Julkaisu:

Rosenqvist, Olli & Jouni Kaipainen (2009). Vanhassa vara parempi ja pussillinen uusia. Kokkolan maaseutuohjelma 2020. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3715-7

Tutkijoina hankkeessa toimivat ja lisätietoja antavat tutkijat Olli Rosenqvist ja Jouni Kaipainen sekä professori Kari Ilmonen.