Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO)

Kesto_omalogo.jpg

Logot.jpg

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto toteuttivat vuosina 2015–2018 hankkeen nimeltä Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO). Hanke keskittyi strategiseen johtamiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan tason parantamiseen alueen pk-yrityksissä ja organisaatioissa.

Hankkeen tavoitteena oli tarjota asiantuntija-apua yrityksien ja organisaatioiden liiketoimintastrategian laadintaan sekä strategian toimeenpanon varmistamiseen ohjatun strategiatyöskentelyn avulla. Lisäksi hankkeen toteutusaikana oli tavoitteena järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksia eri teemoista.

Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä

Hankkeen toteutusaikana toteutettiin 20 organisaatiokohtaista strategiaprosessia sekä järjestettiin strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksien sarja.

Strategiaprosessin läpivienti perustui tapaamisiin ja workshopeihin organisaatiosta prosessiin osallistuvan strategiaryhmän kanssa. Prosessin tuloksena syntyi organisaation tilanne ja tarpeet huomioiva konkreettinen ja selkeä liiketoimintastrategia. Organisaation strategiatyöskentelyä ja strategian toimeenpanoa tuettiin muun muassa myös johtoryhmävalmennuksella. Keskimäärin strategiaprosessin toteutusaika organisaatiossa oli noin 4 kuukautta. Mukana olleet kohdeorganisaatiot edustivat laajasti eri toimialoja, mukana oli organisaatiokooltaan monimuotoinen joukko keskipohjalaisia yrityksiä ja yhdistysmuotoisia toimijoita.

Hankkeen aikana toteutettiin viisi strategiseen johtamiseen liittyvää kehittämistilaisuutta, jotka olivat avoimia kaikille. Tilaisuuksien aihepiirien valikoitumiseen vaikuttivat yhtäläisyydet kohdeorganisaatioissa tunnistetuissa strategisissa haasteissa. Tilaisuudet järjestettiin seuraavista teemoista:

KeStO-hanke perustui ajantasaiselle strategisen johtamisen tutkimukselle ja toteuttajien käytännön kokemukselle. Sen myötä jalostui käyttökelpoinen malli erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten strategisen johtamisen tarpeisiin. Yhtenä hankkeen tuotoksena syntyi käytännönläheinen ohjeistus strategisen johtamisen kehittämiseksi vastaavanlaisissa organisaatioissa.

PK-YRITYKSEN STRATEGINEN JOHTAMINEN
Opas strategisen johtamisen käytäntöön

KESTO-hankkeen toteutusaika, rahoitus ja yhteyshenkilö

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2015 – 31.10.2018.
KESTO-hankkeen rahoitus: Yhteensä 299 198 €, josta Euroopan aluekehitysrahasto + Suomen valtio/Keski-Pohjanmaan liitto 70 %; Kokkolanseudun Kehitys (KOSEK) Oy, Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy (Kannuksen kaupunki) ja Perhon kunta 15 % sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto) ja Vaasan yliopisto 15 %.

Yhteyshenkilö Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.