Keskipohjalainen koulutusväylä

 

Projektin toteutusaika oli 1.1.2012 – 31.12.2014.

Keski-Pohjanmaalla on käynnistynyt koulutusorganisaatioiden yhteistyönä toteuttama Keskipohjalainen koulutusväylä –projekti. Projektin päämääränä on tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen tukitoimien sisällöllinen kehittyminen siten, että siirtyminen koulutustasolta toiselle, työn ohessa opiskeleminen ja työstä välillä koulutukseen siirtyminen sujuisi Keski-Pohjanmaalla opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja alueen työelämän tarpeita tukien.

Projekti toteutetaan yhteisprojektina päätoteuttajana Centria ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Keskipohjalainen koulutusväylä –projektin painopisteinä on toimivuuden kehittäminen

  • Nuorten ammatillisella väylällä, siirtyminen  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammatillisesta peruskoulutuksesta Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan yksiköiden koulutusohjelmiin
  • Maisteriväylällä, siirtyminen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisterikoulutuksiin

Maisteriväylän toimivuuden kehittämiseen liittyen keskeisiä toimenpiteitä projektissa on maisteriväylien pohjaopintojen ja opinto-ohjauksen kehittäminen Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla, AHOT-käytänteiden (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen) kehittäminen ja käyttöönotto maisterikoulutuksissa. Lisäksi projektissa tullaan tiivistämään yhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa ja kehittämään yhdessä ylempiä tutkintoja.

Projektin toteutusaika on 1.1.2012 – 31.12.2014 ja projektia osarahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjanmaan ELY-keskus.

Projekti on päättynyt. Projektin tuloksista laadittu julkaisu on saatavilla osoitteesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/88335

 

Lisätietoja projektista antaa:

Projektipäällikkö Mari Emmes, Centria ammattikorkeakoulu, mari.emmes@centria.fi

Projektin vastuuhenkilö Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektin vastuuhenkilö Terhi Petäjä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, terhi.petaja@kpedu.fi