Keski-Pohjanmaan osaamisrakenteet ja -verkostot sekä innovaatioympäristö

keski-pohjnamnaan-osaamisrakenteet-kuvituskuva.jpgHankkeen tavoitteena on kuvata Keski-Pohjanmaan osaamisrakenteet. Maakunnan Innovaatioympäristö sijoitetaan osaksi valtakunnallista innovaatiojärjestelmää, jolloin sen erityispiirteet käyvät ilmi. Kuvaus kiteyttää tietoa aluekehittämisen tarpeisiin.

  • Erittelevässä osiossa arvioidaan osaamisrakenteiden ja innovaatioympäristön kehittämistarpeita. Tehdyn analyysin pohjalta esitetään kehittämissuosituksia.
  • Vertailevassa osiossa tutustutaan muutamaan hyvin toimivaan alueelliseen innovaatiojärjestelmään ja esitetään kehittämisideoita Keski-Pohjanmaan toimijoiden yhdessä eteenpäin vietäviksi.

Rahoitus hankkeeseen koostuu Keski-Pohjanmaan liiton myöntämästä maakunnan kehittämisrahasta ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omarahoituksesta.

Hanke alkoi maaliskuussa 2016 ja päättyy joulukuun lopussa samana vuonna.

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii yliopistotutkija, KTT Jouni Kaipainen.

keski-pohjanmaan-osaamisrakenteet-ja-jne-logot.PNG