Genius loci – Maaseudun kulttuuriperinnön organisoiminen ja tuotteistaminen: valtakunnallinen kehittämistutkimus

Cronoholmenin-laivanveistämö.jpgMaa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt maatilatalouden kehittämisrahastosta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle rahoituksen maaseudun kulttuuriperintöä jatkojalostavaan hankkeeseen. Hanke laajentaa keskipohjalaisen pilottihankkeen Genius loci -konseptia valtakunnalliseksi toimintamalliksi. GL-konseptissa tarjotaan paikkaan sidottuja, tarinallistettuja elämystuotteita. Valtavirtaistamisvaiheessa selvitetään muiden maaseutuyhteisöjen valmiutta aloittaa vastaavanlaisia, mutta paikallisesti sovellettuja kehittämishankkeita annetun malliratkaisun pohjalta.

Hanke on alkanut vuoden 2013 loppupuoliskolla ja hankeen päättymisajankohta 31.3.2015. Hankkeen valvojaksi on nimetty Heli Talvitie OKM:stä. Hankkeen tutkijana toimii KTT Jouni Kaipainen.

Lisätietoja: tutkija, KTT Jouni Kaipainen

Rahoitus: maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä