FARMI2020 - johtamisella hyvinvointia -hankkeen arviointi

Kauppatieteen yksikkö selvitti Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen ja ProAgrian yhteistyönä toteuttaman maatilojen johtamista ja maatalousyrittäjien työhyvinvointia Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla kehittäneen hankkeeseen onnistuneisuutta toiminnan eri osa-alueilla. Osallistuneiden käsityksiä tarjotun kehittämiskokonaisuuden hyvistä ja kehittämistä vielä vaativista yksityiskohdista selvitettiin kattavan nettikyselyn ja kyselyjen kertomaa syventäneiden kymmenen puhelinhaastattelun avulla.

Johtamiskoulutuksen arviointi perustettiin Kirkpatrickin (1959) klassiseen ja kansainvälisesti paljon käytettyyn koulutuksen vaikuttavuuden arviointimalliin, jossa prosessi on jaettu neljään erilliseen vaiheeseen: reaktio, oppiminen, toiminta ja vaikutus. Mallia sovellettiin nyt maatilojen johtamiskoulutukseen, mikä lienee ainakin Suomessa uusi sovelluskohde.

Maatalousyrittäjien työhyvinvointia on Suomessa tutkittu runsaasti, sillä muun muassa maa- ja metsätalousministeriö sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela rahoittavat työhyvinvoinnin valtakunnallista seurantaa osana normaalia toimintaansa. Kauppatieteen yksikön selvityksessä katse kohdistettiin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan vahvan nautatalousalueen työkyvyn edistämistä opettaneisiin koulutuksiin osallistuneiden maatalousyrittäjien mielipiteisiin. Nettikyselyjen ja haastattelujen kertomaan saatiin tuore vertailukohta Kurosen (2014) hyvinvoinnin hallintaa isoilla maitotiloilla Suomessa ja Hollannissa verranneesta kyselystä.

Joulukuussa 2014 valmistunut arviointiraportti on toimitettu tilaajalle.

Lisätietoja

Lisätietoja toteutetusta arvioinnista antaa hankkeen vastuuutkijana toiminut KTT Jouni Kaipainen.