Evaluaatio – Ainekohtaisen etäopetuksen kehittäminen yhdysluokkakouluissa

etäopetus-kuvituskuva.jpgMustLearnIT-hankkeessa kehitettiin pienten ja eristyksissä olevien perusopetusta tarjoavien koulujen toimintaedellytyksiä käyttäen apuna modernia tieto- ja viestintäteknologiaa. Tyypillisesti kouluissa on vain yksi tai muutama opettaja, jotka opettavat useita oppiaineita eri-ikäisille oppilaille. Hankkeessa testattiin etäopetusmalleja, joiden avulla voidaan jakaa resursseja sekä parantaa pienten koulujen toimintaedellytyksiä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota erityisaineopetuksessa tarvittavaan asiantuntijuuden jakamiseen.
Niin Kreikassa, Suomessa, Englannissa, Kyproksella kuin Puolassakin toteutettiin vieraan kielen opetusta erilaisia tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia hyödyntämällä. Hankkeessa rakennettiin aktiivisesti malleja, jotka toimisivat kansalliset erityispiirteet huomioiden keskuskoulujen ja pienien yhdysluokkakoulujen välillä. Hanketta koordinoi Reasearch Academic Computer Technology Institute Kreikasta.
MustLearnIT-hankeen evaluaatiossa arvioitiin hankkeen aikana sekä sen päätyttyä hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Evaluaatioprosessissa etsittiin hankkeen aikana esille nousevia kipupisteitä, joiden kautta tunnistettiin mahdolliset ongelmat sekä varsinaiset vahvuudet. Erityistä huomiota kiinnitettiin vaikuttavuuteen, jatkuvuuteen ja tulosten levittämiseen.

Lisätietoja hankkeen evaluaatiosta antaa tutkija Ilkka Luoto.

Arviointiraportti: MustLearnIT -projektiportaali

Kesto: 1.10.2005-30.9.2007

Rahoittaja: Euroopan Unioni, Socrates/Minerva