Esiselvitys kauppatieteiden maisteriohjelman käynnistämiseksi Kokkolassa.

Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2014 – 31.10.2014. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kauppatieteiden yksikkö on suunnitellut ja valmistellut kauppatieteiden maisteriohjelmaa käynnistävää hanketta yhdessä Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan kanssa. Ohjelma on suunnattu aikuisille työssä oleville ja mahdollistaa opiskelun työn ohessa siten, että poissaolot töistä voidaan minimoida.

Maisteriohjelman käynnistämistä varten haetaan ESR-rahoitusta vuoden 2014 aikana.

Tavoite

Esiselvityksen päätavoitteena on selvittää keskipohjalaisten yritysten liiketaloustieteen kenttään liittyviä osaamistarpeita sekä työllisyys- ja uranäkymiä, joita liiketaloustieteen maisteriohjelma voi opiskelijalle tarjota paikallisen elinkeinoelämän näkökulmasta.

Esiselvitys tuottaa tietoa kauppatieteiden maisterikoulutuksen tarpeesta yritysten henkilöstön osaamisen kasvattamisen näkökulmasta sekä tukee maisteriohjelman sisällön täsmentymistä. Maisteriohjelman sisältö tullaan suunnittelemaan niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee työelämässä olevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat työnantajansa tai oman yrityksensä toiminnan kehittämisessä uutta osaamista.

Toteuttamistapa

Hankkeen tavoitteita selvitetään muun muassa kyselyllä, joka kohdennetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan alueen yrityksiin. Lisäksi erityisryhmänä kysely kohdennetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen MBA-koulutuksiin osallistuneille.

Tulokset

Esiselvitysvaihe tuottaa uutta tietoa alueen yrityksissä olevista liiketaloustieteeseen kohdistuvista osaamistarpeista. Selvityksen tuloksena syntyy hankehakemus ESR-ohjelmaan.

Esiselvitys tukee ja on osaltaan varmistamassa kauppatieteiden maisteriopintojen käynnistymistä Kokkolassa ja luo pohjaa alan yliopistotasoisen koulutuksen (VY) vakinaistamiseksi osaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa.

Julkaisu luettavissa tästä.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2014 – 31.10.2014. Hanke toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla, päärahoittajana Keski-Pohjanmaan liitto ja kuntarahoittajina Kokkolanseudun kehitys ja Kaustisen seutukunta.

Lisätietoja projektista antaa:

Projektin vastuuhenkilö suunnittelija Mari Harald.