Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK)

ATIK-logot-FI.pngHankkeen tavoitteena oli parantaa Keski-Pohjanmaan aluetalouden tilastoseurantaa tuottamalla nykyisen seurannan täydennykseksi alueellisesti monitasoista, toimialaryhmä- ja -klusteriperustaista tilastotietoa yritystoiminnan rakenteista. Toisena keskeisenä tavoitteena oli alueen toimijoiden tilastoseurantayhteistyön kehittäminen.

Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä

ATIK-hankkeessa rakennettiin Keski-Pohjanmaan yritystoimintaa kuvaava, Tilastokeskuksen yritystilastoihin perustuva KP-YRTI-palvelu (https://www.chydenius.fi/kp-yrti). Palvelussa vertaillaan Keski-Pohjanmaan maakunnan, Keski-Pohjanmaan naapuriseutukuntien ja -maakuntien, Lapin, sekä Itä- ja Etelä-Suomen yritystoiminnan rakenteita vuodesta 2013 vuoteen 2016.

KP-YRTI-palvelun tiedot nostattavat mielenkiintoisia kysymyksiä ja haasteita keskipohjalaiseen aluekehityskeskusteluun. Tilastotiedoissa yllättävää on esimerkiksi se, että maakunnan perinteisillä, suurilla erikoistumisaloilla jalostusarvosumma on pienentynyt vuodesta 2014 vuoteen 2016, samalla kun kasvua on ollut suhteellisesti harvinaisemmilla suurilla toimialoilla, kuten rakennus- ja kiinteistöalalla, tukkukaupassa ja yhdyskuntahuollossa sekä pienillä aloilla kuten matkustuspalveluissa; terveys- ja sosiaalipalveluissa; virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä muussa tehdasteollisuudessa, johon kuuluvat muun muassa painaminen ja urheiluvälineiden valmistus.

Vaikka joidenkin palvelualojen yritystoiminnassa on Keski-Pohjanmaalla havaittavissa jalostusarvosumman kasvua, alueiden väliset vertailut osoittavat, että kokonaisuutena sekä työelämä- että kuluttajapalveluista muodostuva palveluala on kehittynyt Keski-Pohjanmaalla huonommin kuin vertailualueilla. Palvelualoilla ei Keski-Pohjanmaalla ole kovin monia yrityksiä ja toimialoja, jotka nousisivat maakunnan vetovoimatekijöiksi. Palvelut ovat laaja toiminnan kenttä, jota on aluekehittämisessä vaikea profiloida tietyiksi kehittämisen painopisteiksi. Palvelujen korkea laatu ja kansallinen ja kansainvälinen tunnettuus kuitenkin parantaisivat maakunnan vetovoimaisuutta.

Viime vuosina maakunnan aluekehittämisessä on panostettu voimakkaasti biotalouden, kemian alan ja digitalisaation edistämiseen. Olisi toivottavaa, että näiden panostusten vaikutukset näkyisivät jollakin aikavälillä näiden alojen yritystoiminnan kasvuna maakunnassa. Tilastot herättävät kysymyksiä, miksi näin ei ole toistaiseksi tapahtunut? Ilmenevätkö vaikutukset kenties vasta tulevaisuudessa, onko kehittämistoiminnassa kiinnitetty liian vähän huomiota yritystoiminnan kasvattamiseen vai onko kehittäminen kasvattanut naapurialueiden yritystoimintaa? Paradoksaalista on, että maakunnan yritystoiminnassa kasvualoja vuosina 2014–2016 ovat olleet sellaiset alat, joita ei ole suuresti korostettu maakunnan kehittämisasiakirjoissa.

KP-YRTI-yritystilastopalvelun rakentamisen lisäksi hankkeessa annettiin työpajatyöskentelyn pohjalta suosituksia Keski-Pohjanmaan uuden maakuntaorganisaation tietopalvelujen kehittämiseksi. Johtopäätöksenä oli, että tilastoseurannan ja ennakoinnin kehittämiseen olisi maakuntauudistuksen yhteydessä löydyttävä lisää resursseja.

Keski-Pohjanmaan yritystilastopalvelu KP-YRTI

Hankkeen tuloksena syntyi ensinnäkin uusi Keski-Pohjanmaan aluetalouden tilastollinen kuvausjärjestelmä – KP-YRTI. Tilastopalvelua voidaan hyödyntää yritysneuvonnassa, aluekehitystä palvelevan hanketoiminnan suunnittelussa, hanketoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa ja tulevan kehityksen ennakoinnissa. ATIK-hankkeen ja KP-YRTI-palvelun pitkän aikavälin tavoitteita ovat edellytysten luonti yritysten kilpailukyvylle, innovaatioille, uusille liiketoiminnan muodoille ja yritysten yhteistyölle.

► KP-YRTI-yritystilastopalveluun pääset klikkaamalla tästä:

KP-YRTI-logo

 KP-YRTI julkistettiin Tutkijoiden yö -tapahtumassa Kokkolan kaupunginkirjastossa 28.9.2018:

► Lataa esitys tästä:

Rosenqvist-20180928-tutkijoiden-yö-kansi-web.png 

Maakunnallisen tilastoseuranta- ja ennakointiyhteistyön kehittäminen

Hankkeen toisena tuloksena annettiin työpajatyöskentelyn pohjalta suosituksia Keski-Pohjanmaan uudistuvan maakuntaorganisaation tilastoseuranta- ja ennakointityön kehittämiseksi.

► Lataa kehittämissuositukset tästä:

ATIK-Eväitä-Keski-Pohjanmaan-maakunnallisen-tietopalvelujärjestelmän-kehittämiseen-20171106-kansi.png 

ATIK-hankkeen toteutusaika, rahoitus ja yhteyshenkilö

Hanke toteutettiin aikavälillä 1.8.2015–31.10.2018.

Rahoitus: Yhteensä 258 833 €, josta Euroopan aluekehitysrahasto + Suomen valtio/Keski-Pohjanmaan liitto 80 %; Kokkolanseudun Kehitys (KOSEK) Oy, Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy (Kannuksen kaupunki) ja Perhon kunta 15 % sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto) 5 %.

Lisätietoja: Olli Rosenqvist