Strateginen johtaminen PK-yrityksissä

Strateginen johtaminen on yksi tärkeimpiä yritysten ja muidenkin organisaatioiden johtamisalueita. Strategiseen johtamiseen liittyviä malleja ja oppeja on monia ja siksi yrityksillä on usein vaikeuksia valita itselleen sopivia johtamiskäytäntöjä. Erityinen haaste tämä on pienille ja keskisuurille yrityksille, sillä niiden strategiseen johtamiseen on niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa kiinnitetty kovin vähän huomiota.

Strategiaseminaari järjestettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa keskiviikkona 18.2.2015. Seminaarissa paneuduttiin pienten ja keskisuurten yritysten strategiseen johtamiseen niin tutkimuksen kuin käytännön kokemustenkin valossa. Seminaari keräsi paikalle kymmenittäin pk-yritysten omistajia ja johdon edustajia sekä yritysten kehittämisen parissa työskenteleviä.

Ohjelma koostui seuraavista puheenvuoroista:

  • Yrityksen menestyminen - sattumaa, suhdanteita vai osaamista?
    • Sari Salojärvi, toimitusjohtaja, Hanken SSE Executive Education Ab
  • Millainen on hyvä strategia ja miten se tehdään?
    • Mikko Luoma, tutkimusjohtaja, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  • Strategia uudistumisen ja kehityksen ohjaajana
    • Vesa Pihlajamaa, toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Mikko Luoma Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopisto.

You'll need Skype CreditFree via Skype