Strateginen johtaminen 20 op

Koulutus alkoi 16.1.2014. Nyt käynnissä haku talousmoduliin. 

Strateginen johtaminen 20 op

  • on johdon koulutusohjelma, jonka Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttavat yhteistyössä
  • Koulutus on osa MBA Kokkola kokonaisuutta, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisenä yksittäisenä koulutuksena
Kiinnostaako MBA-diplomi? Mukaan pääsee monessa eri vaiheessa. Kysy!
  • Koulutus on tarkoitettu valtion, yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, joilla on korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus
  • Koulutus koostuu Kokkolassa kerran kuukaudessa arkipäivisin (klo 9-16) pidettävistä kahden päivän lähijaksoista ja työhön liittyvistä oppimis- ja tutkimustehtävistä. Lähipäiviä on yhteensä yhdeksän.
  • Tavoitteena on perehdyttää osallistujat strategiseen johtamiseen. Strategiaa käsitellään analyysin, valintojen ja toimeenpanon näkökulmasta hyödyntäen erilaisia teorioita, lähestymistapoja, malleja, tutkimustuloksia ja työkaluja. Ohjelman aikana osallistuja soveltaa käsiteltäviä asioita jatkuvasti oman organisaation toimintaan. Ohjelma valmentaa osallistujia strategiseen johtamiseen, strategiseen analyysiin ja strategiaprosessin läpiviemiseen.
  • Valintakriteereissä mainittua yliopisto-, korkeakoulu tai soveltuvaa koulutusta arvioimme kokonaisuuden huomioiden - aiempi opinto- ja työtausta antavat kuvaa valmiuksista opiskella tässä ohjelmassa. Englannin kielen tyydyttävää taitoa tarvitaan alan kirjallisuuden ollessa osin englanninkielistä.

 Suoritustavat ja kouluttajat

Kouluttajina käytetään Vaasan yliopiston omia ja muita asiantuntijoita. Opetusmenetelminä ovat mm. luennot, case-opetus, ryhmätyöt ja -keskustelut, ajankohtaisen kirjallisuuden lukeminen, käytännön yritysesimerkit ja kirjallisien raporttien kirjoittaminen.

Ohjelmassa hyödynnetään kurssilaisten omaa työelämän asiantuntemusta. Osallistujien taustat ja erilaiset työelämän kokemukset luovat pohjan keskusteluille ja tiedonvaihdolle.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Paula Kivinen.