OK Työmarkkinoilla -hanke tarttuu jatkuvan oppimisen haasteisiin

Jatkuvan oppimisen valtakunnallinen kehittäminen haastaa yhteistyöhön, koska osaavan työvoiman saatavuus on este elinkeinoelämän kasvulle. Se vauhdittaa kehittämään kohtaantoa eli osaamisen tarjonnan ja kysynnän tasapainoa. Koulutuksilla pitäisi pystyä vastaamaan mm. rakennemuutosaloilta vapautuvien työllisyyteen ja osaamisen uudistamiseen, työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin mutta myös työ- ja elinkeinoelämän uudistus- ja muutostarpeisiin. OPH:n arvion mukaan vuoteen 2035 mennessä korkeakoulutusta edellyttäviä työpaikkoja on 60 % kaikista työpaikoista. Korkeakoulutus vaaditaan 75%:iin uusista ammateista. Toteutuessaan tämä arvio edellyttää uudenlaista yhteistyötä jatkuvan oppimisen hengessä oppilaitosten, koulutussektorin ja työllisyyden hoidon välillä.

OK työmarkkinoilla on Vaasan yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka tarttuu edellä mainittuihin jatkuvan oppimisen haasteisiin. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Kokkolan ja Seinäjoen-Ilmajoen kuntakokeilujen kanssa. Niiden tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa selvitetään yksilön kehittymistarve muuttuvilla työmarkkinoilla, muutetaan tarve koulutuksen kautta tekijän uudeksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Jotta tässä onnistutaan, kehitetään moniammatillisena yhteistyönä ohjaus- ja koulutusprosessi, joka alkaa osaamiskartoituksella ja tähtää koulutuksen avulla työllistymiseen, ihannetilanteessa työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä. Osaamiskartoituksen pohjalta luodaan kehittymissuunnitelma, jossa huomioidaan osaamisen tunnistamisen lisäksi uraohjaus ja työllistymistä tukeva koulutus. Koulutus- ja osaamistarpeita kartoitetaan yhdessä työelämäedustajien kanssa ja tekemällä yhteistyötä mm. TE-palvelujen ja yrityspalvelukeskuksien kanssa.

Opetusministeriön rahoittama OK Työmarkkinoilla käynnistyy syyskuussa 2020.

Kokkolan yliopistokeskus osallistuu hankkeessa alueelliseen yhteistyöhön, yhteisten toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen. Yliopistokeskuksessa panostetaan yhteistyötahojen kanssa erityisesti ohjaukseen ja ohjausprosesseihin. Kokkolan yliopistokeskuksessa on pitkä kokemus ohjaustyöstä ja hyviä näyttöjä ohjausosaamisesta. Lisäksi Kokkolan yliopistokeskus kehittää ja tarjoaa koulutusta taloussosiaalityöhön liittyvään teemaan.

Henna Hyytiä, Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston hankesivulle pääsee tästä.