JOKA - Johtajana kasvaminen Kokkola -koulutusohjelma käynnistymässä – vielä ehdit mukaan!

Johtamisen koulutusohjelma (15 op). Toteutus keväällä 2021.

Johtajana kasvaminen – JOKA on laaja-alainen johtamisen koulutusohjelma, jonka ytimessä ovat esimiehenä kehittyminen ja oman organisaation kehittäminen muuttuvassa yhteiskunnassa. JOKA-koulutus antaa osallistujille uusinta tietoa ja näkemystä yritysten sekä julkisten organisaatioiden johtamisesta muuttuvissa toimintaympäristöissä. Ohjelma kehittää osallistujien valmiuksia ihmisten johtamiseen ja organisaatioiden muutoksiin. JOKA tukee osallistujan kykyä kasvaa esimies- ja johtamistehtävissä tulevaisuuden johtajana. Se yhdistää oman henkilökohtaisen kehittymisen ja organisaation käytännön kehittämisen. Osallistujien erilaiset taustat ja työelämän kokemukset luovat ainutlaatuisen pohjan antoisille keskusteluille ja tiedonvaihdolle.

► Tutustu sisältöihin ja ilmoittaudu!