Ikääntyvät yrittäjät ja korona – tutkimusta pintaa syvemmälle

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on käynnissä ikääntyvien yrittäjien eläkkeelle siirtymiseen liittyvä tutkimushanke. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan eläkesuunnittelua, päätöksentekoa, siirtymistä ja sopeutumista eläkkeellä oloaikaan yhteensä viiden vuoden ajan.

Maaliskuussa Suomessa pandemiaksi julistettu COVID-19 koronavirustauti on vaikuttanut monin tavoin pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjiin. Ikääntyneiden, eläkeiän jo mahdollisesti ohittaneiden yrittäjien osalta tilanne on erityisen hankala. Taloudellisen toiminnan hiipumisen lisäksi he saattavat kuulua ikänsä puolesta riskiryhmään ja näin ollen joutua pysyttelemään kotona. Tutkimustietoa koronavirusepidemian aiheuttamista seurauksista yrittäjien työskentelyyn, hyvinvointiin, terveyteen ja yrityksen toimintaan ei toistaiseksi tunneta.

Hankkeen aikana kerätään pitkittäinen tutkimusaineisto, jossa seurataan noin 200 suomalaisen ikääntyvän yrittäjän eläkkeelle siirtymistä. Tutkimuksen alkuhaastattelu suoritettiin vuosina 2017–2018 ja sitä seurannut uusintakysely vuonna 2019. Tutkimusaineistoa täydennetään erinäisillä rekisteritiedoilla, kuten eläke- ja yrityksen tilinpäätöstiedoilla.

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa pureudutaan koronavirusepidemian seurauksiin keräämällä uusi kyselyaineisto tutkimuksen 200 yrittäjän keskuudesta. Tämän aineiston avulla voimme tarkastella pitkittäisiä muutoksia niin yrittäjien arjessa kuin yritysten toiminnassa. Epidemian seurausten tunnistaminen auttaa ikääntyviä yrittäjiä siirtymään eläkkeelle ja sopuetumaan eläkkeellä oloaikaan.

Tutkimuksen tuloksista julkaistaan tieteellisiä ja yleistajuisia kirjoituksia ja tietopaketteja, jotka saatetaan niin yrittäjien kuin päättäjien tietouteen. Suomen Yrittäjät ovat toimineet hankkeen aktiivisena kumppania tutkimuksen alusta saakka.

Lisätietoja

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkimuksen vastuullinen johtaja prof. Monika von Bonsdorff, Vaasan yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kauppatieteiden yksiköstä.