Ekokampus esiselvityshankkeen loppuraportti julkaistu

Ilmastonmuutos ja sen torjunta tulevat muuttamaan toimintaympäristömme voimakkaasti. Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 tulee vaikuttamaan lähes kaikkeen toimintaamme luoden uusia ammatteja ja koulutustarpeita. Koulutuksen järjestäjät ovat avainasemassa paitsi uusien ekologisuutta edistävien toimintatapojen käyttöönotossa, mutta ennen kaikkea kehityksen edellyttämän osaamisen tuottamisessa.
 
Ekokampus-esiselvityshankeen tavoitteena oli selvittää mitä hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen tarkoittaa:
a. koulutuksen järjestäjien omassa toiminnassa
b. tulevaisuuden koulutustarjonnassa ja -palveluissa
 
Lataa loppuraportti tästä (pdf).
 
Esiselvityksen toteutusaika: 1.10.2021-30.9.2022.
Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha, Keski-Pohjanmaan liitto

Päätoteuttaja: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Osatoteuttajat: Centria ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

ekokampus_logot2.png