Nyt etsitään pyhiinvaelluskohteita ja paikan henkeä

Tämän hankkeen tarkoituksena on keskittyä nk. historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella sijaitseviin paikkoihin, jotka sijaitsevat päänähtävyyksien sivupoluilla ja jotka soveltuvat erityisesti omaehtoiseen, ekologisesti kestävään ja spirituaaliseen matkailuun.

Hankkeen toiminta-alue

Genius loci kartta

Toivomme löydettävän erilaisia, paitsi hengellisyyden myös muunlaisen henkisyyden luonnehtimia paikkoja. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on, että alueen yritykset, yhdistykset, julkisen sektorin toimijat sekä yksittäiset kansalaiset ryhtyvät yhteistyössä tarjoamaan synnytettävää ”pyhiinvaellusreitistöä” ja siihen liittyviä palveluja paitsi oman alueen asukkaille myös alueella vieraileville matkailijoille.

Tutkijat kutsuvat keskipohjalaisia mukaan talkoisiin etsimään paikallistiedon varassa olevia mielenkiintoisia kohteita. Olemme kiinnostuneita paikoista, joihin liittyy tarinoita, historiaa, kulttuuria, luontoa, syvähenkisyyttä tai uskonnollisuutta. Ohessa olevalla Internet-lomakkeella voit kertoa tutkijoille tiedossasi olevasta mielenkiintoisesta keskipohjalaisesta kohteesta.

Ilmoittamasi kohde voi olla jo entuudestaan tunnettu tai sellainen kohde, joka tunnetaan vain pienessä piirissä. Kiitämme vaivannäöstäsi.

Tästä lomakkeeseen