Pk-yritysten ja yliopistojen yhteistyö Keski-Pohjanmaan haasteena

Pk-yritysten ja yliopistojen yhteistyö Keski-Pohjanmaan haasteena

Osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa alueen kilpailukyky syntyy pitkälti siitä, että alueen yritykset kykenevät hyödyntämään tehokkaasti uusinta ja parasta osaamista. Keski-Pohjanmaan kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kasvuhakuinen suurteollisuus hyödyntää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjonnasta erityisesti kemian alan yliopistopalveluja.

Haasteena Keski-Pohjanmaalla yliopistojen näkökulmasta on yhteistyö pk-yritysten kanssa, arvioi Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 27.11.2023).

Maakunnallisesti olisi tärkeää panostaa yhtäältä olemassa olevien yritysten kehittämishalukkuuden motivoimiseen ja toisaalta uusien kehityshalukkaiden yritysten synnyttämiseen ja houkuttelemiseen alueelle. Toisaalta tällaisen uudistumisen onnistuminen edellyttää uudistumista myös yliopistojen tarjonnan puolella, jotta päästään aitoon vuorovaikutukseen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: