Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Viitasalo, Katri

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 06. marraskuuta 2014, 10.30

Viitasalo, Katri

Yliopistonopettaja, University Teacher

Valtiotieteen lisensiaatti / Pol Lic

Sosiaalitieteiden yksikkö / Social Sciences

puh./tel. 358 40 673 3571

e-mail: katri.viitasalo(at)chydenius.fi

huone 340 (3. krs) / room 340 (3rd floor)

 

Opetus / Teaching

Tutkimusintressit / Research

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen äitien suhdetta talouteen. Olen kiinnostunut siitä, miten äidin suhde talouteen voidaan käsitteellistää toimintana ja tietoisuutena ja millaiset ovat äitien taloudelliset toimintamahdollisuudet. Lähestyn äitien taloudellisia toimintamahdollisuuksia tarkastelemalla äitien muistelutyöryhmän aineistoa, kirjoitettuja muistoja ja tallennettuja ryhmäkeskusteluita. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa taloudellisesti haavoittuvan ryhmän hyvinvoinnista ja toimintamahdollisuuksista. Tutkimus osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ihmisten taloudellisesta vastuusta, ammatillisesta tuesta, riippuvuuksista, solidaarisuudesta sekä ihmisen kyvystä toimia itsenäisesti raha-asioista huolehtien.

Olen tämän lisäksi kiinnostunut tutkimaan sosiaalityön oppimista ja opetusta sekä uusia käytännön ja teorian yhdistäviä sosiaalialan toimintamuotoja.

Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet / Projects

Lisätietoja / Further information:

CV

Julkaisut / Publications

 

Jaa |
Navigointi