Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Turtiainen, Kati

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos maanantai 10. lokakuuta 2016, 09.57

Yliopistonlehtori, Senior LecturerKati Turtiainen

YTT / PhD

Sosiaalitieteiden yksikkö / Social Sciences

puh./tel. +358 40 669 1955

e-mail: kati.turtiainen(at)chydenius.fi

huone 339 (3. krs) / room 339 (3rd floor)

 

Opetus / Teaching

Opetus keskittyy lähinnä maisteriseminaareihin ja pro gradu -tutkielmien ohjaamiseen. Opetuksen ja osaamisen erityisalue on monikulttuurinen sosiaalityö ja pakkomuuttajien parissa tehtävä psykososiaalinen työ.

My teaching is focusing on the Master level, especially seminars and supervision of Master Thesis. In addition, the teaching focus is multicultural social work and psycho-social work with forced migrants.

Tutkimus / Research

Tutkimusintressit liittyvät monikulttuurisuuteen liittyviin ilmiöihin, erityisesti pakkomuuttokysymyksiin. Lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat luottamuksen ja tunnustuksen teorioihin liittyvät kysymykset.

The main research interests are addressing the phenomenon on multiculturalism and forced migration. Besides, the interest is focused on the theories of trust and recognition.

Lisätietoja / Further information:

CV & Julkaisut/Publications

Jaa |
Navigointi